GOSPODARSKA ŠKOLA

Vladimira Nazora 38

40000  Č a k o v e c

Tel: 040/395-302

E-adresa: gospodarska@gospodarskaskola.hr

 

KLASA: 602-02/23-06/3

URBROJ: 2109-60-01-23-3

 

Čakovec, 16. lipnja 2023.

 

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, Čakovec, objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE  ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

 

U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/15., 109/16., 47/17.i 39/22.) i Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“ br. 55/2023.)  

 

Agrotehničar (330624)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 24
Predmet od posebne važnosti za upis Tehnička kultura
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja Uredan vid, sluh, njuh, raspoznavanje osnovnih boja. Uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje. Uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti. Uredna funkcija srčano žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela.
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/ Etika
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur (6.000,00 kn)

 

 

 Tehničar cestovnog prometa (140324)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 20
Predmet od posebne važnosti za upis Geografija
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje iz geografije
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Potvrda školskog liječnika
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju

na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/Etika, Strani jezik u struci/Psihologija rada
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur (6.000,00 kn)

 

Modni tehničar (331524)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 4
Broj učenika 24
Predmet od posebne važnosti za upis Likovna kultura
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje iz fizike
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja

komunikacije, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, dostatno emocionalno i uredno psiho motoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program potvrda nadležnoga školskog liječnika
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju,

na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/ Etika
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU  794,34 Eur (6.000,00 kn)

 

 Cvjećar (081403)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 14
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola) Natjecanje iz biologije
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, dostatno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Potvrda školskog liječnika
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju,

na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/ Etika
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)
Poljoprivredni gospodarstvenik (081603)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/ Etika i  predmet po izboru škole: Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru
Iznos školarine za kandidate izvan EU 794,34 Eur (6.000,00 kn)

 

 

Frizer – JMO (250353)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 10
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje iz kemije
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada

Ugovor o naukovanju

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet           Vjeronauk/Etika i predmeti po izboru škole: Ekologija/Tjelesna i zdravstvena kultura
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)
 Kozmetičar – JMO (250153)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 10
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje  iz biologije
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada

Ugovor o naukovanju

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/Etika i i  predmeti po izboru škole: Ekologija/Tjelesna i zdravstvena kultura
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)

 

 

Pediker – JMO (250253)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje  iz biologije
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid na blizinu, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada

Ugovor o naukovanju

Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/Etika i predmeti po izboru škole: Ekologija/Tjelesni i zdravstvena kultura
Iznos školarine za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)

 

 

Krojač – JMO (222153)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 12
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno koštanog sustava, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/Etika i predmet po izboru škole: Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)
Obućar – JMO (231153)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 14
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu  Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno, emocionalno i psiho motoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi, a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Vjeronauk/Etika i predmeti po izboru škole: Tehnologija obuće/ Tjelesna i zdravstvena kultura
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)

 

 

Vozač motornog vozila (141103)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 24
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno jezično govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psiho motoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, , na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Etika/Vjeronauk i premeti po izboru škole: Tehnologija prijevoza/Drugi strani jezik
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)

 

Pismoslikar (260433)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3
Broj učenika 6
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu Natjecanje mladih tehničara
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno jezično govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psiho motoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.
Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program liječnička svjedodžba medicine rada
Provjera predznanja stranog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi a odabran je kao prvi strani jezik 3.7.2023. u 8 sati

23.6.2023. u 8 sati za učenike s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

 

U jesenskom upisnom roku:

24.8.2023. u 9 sati

20.8.2023. godine u 9 sati za kandidate s teškoćama u razvoju, na temelju pisanog zahtjeva kandidata

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti Engleski jezik, Njemački jezik
Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet Etika/Vjeronauk
Troškovi školovanja za kandidate izvan EU 794,34 Eur  (6.000,00 kn)

 

 

 

  Pomoćni cvjećar TES (088493) Pomoćni vrtlar TES (088393) Pomoćni krojač TES (228393)
Trajanje obrazovnog programa u godinama 3 3 3
Broj učenika 4 3 3
Predmet od posebne važnosti za upis
Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu
Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja
Popis potrebnih dokumenata

koji su uvjet za upis u program

Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja

Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika

 

Zajednička obavijest

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

I.       OPĆE ODREDBE

 

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: ministar).

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država i članica Europske unije.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kandidat stariji od 18 godina.

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole, osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. ovoga članka

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

 

 

I.1.    Upis kandidata koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije

 

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili osoba sudjeluje u priznatom državnom ili regionalnom obrazovnom programu razmjene učenika koje je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova
 2. ako osoba ima odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, privremeni boravak iz humanitarnih razloga, privremeni boravak u druge svrhe, privremeni boravak osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a ili odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište,
 3. ako je roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe diplomatski predstavnik strane države u Hrvatskoj;
 4. ako je takva osoba ili roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj međunarodne zaštite;
 5. ako je takva osoba ili roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

Odlukom Međimurske županije kao osnivača Gospodarske škole godišnji troškovi školovanja učenika iz stavka 2. ovoga članka u Gospodarskoj školi iznose 794,34 eura odnosno 6.000,00 kuna

 

I.2.            Upis kandidata raseljenih iz Ukrajine

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u koju žele nastaviti svoje obrazovanje u odabranom obrazovnom programu, u ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku i to:

 

 • u ljetnome upisnom roku od 10. do 13. srpnja 2023.
 • u jesenskome upisnom roku od 28. do kolovoza 2023.
 • u naknadnom upisnom roku od 1. do 29. rujna 2023.

 

Upisno povjerenstvo škole odlučuje o upisu učenika na temelju pisanoga zahtjeva roditelja/skrbnika učenika podnesenom u roku te ostale dokumentacije potrebne za upis.

Srednja škola upisuje učenika uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

 

II.     UPISNI ROKOVI

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u šk. god. 2023./2024. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

II.1.   LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 29.5.2023.
Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH 29. 5. do 26. 6. 2023.
Prijava obrazovnih programa 28. 6. do 7. 7. 2023.
Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.6. do 2.7.2023.
Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

28. 6. do 6. 7. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata 3. 7. do 6. 7. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 6. 7. 2023.
Unos prigovora 7. 7. 2023.
Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1)     Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem https://srednje.e-upisi.hr  ili dolaskom u školu na propisani datum

2)   Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se

putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u

      školu na propisani datum

3)  Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada

– dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili 

           dolaskom u školu na propisani datum

Točan datum zaprimanja dokumenata uživo za svaku školu stoji na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole

 

 

11. 7. do 13. 7. 2023

 

11.7. u  od 8 do 15 sati

 

12.7. u od 8 do 15 sati

 

13.7.  od 8 do 15 sati

 

 

 

 

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 7. 2023
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 7. 8. 2023.

 

 

II.2.          JESENSKI UPISNI ROK

 

 

Opis postupaka Datum
Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. do 21. 8. 2023.

 

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu  

16. 8. do 21. 8. 2023.

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. do 25. 8. 2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 21.8. – 24.8.2023.
Dostava dokumentacije:

• Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju

• Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr)

21. 8. do 24. 8. 2023.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24. 8. 2023.
Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista 25.8.2023.
Unos prigovora 25. 8. 2023.
 Objava konačnih ljestvica poretka 26. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1)    Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem   

       https://srednje.e-upisi.hr  ili dolaskom u školu na propisani datum

2)   Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se

       putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u

      školu na propisani datum

3)  Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada

– dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili 

        dolaskom u školu na propisani datum

Točan datum zaprimanja dokumenata uživo za svaku školu stoji na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole

27. 8. do 28. 8. 2023.

od 8 do 14 sati

 Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka 30. 8. 2023.

 

II.3.  PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 29. 5. do 16. 6. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 29. 5. do 16. 6. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 29. 5. do 16. 6. 2023
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav 29. 5. do 21. 6. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 29. 5. do 26. 6. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 23. 6. do 26. 6. 2023.
Početak prikaza ljestvice poretka 26.6.2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 27. 6. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju  

28. 6. 2023.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1)    Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem   

       https://srednje.e-upisi.hr  ili dolaskom u školu na propisani datum

2)   Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se

       putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u

      školu na propisani datum

3)  Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada

– dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili 

        dolaskom u školu na propisani datum

Točan datum zaprimanja dokumenata uživo za svaku školu stoji na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole

 

 

11.7. u  od 8 do 15 sati

 

12.7. u od 8 do 15 sati

 

13.7.  od 8 do 15 sati

Jesenski upisni rok

 

Opis postupaka Datum
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. do 18. 8. 2023.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr 16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. do 18. 8. 2023.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa 16. 8. do 18. 8. 2023.
Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) 16. 8. do 20. 8. 2023.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav upisa 20. 8. 2023.
Početak prikaza ljestvica poretka 20. 8. 2023.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju 21. 8. 2023.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju 21. 8. 2023.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

1)    Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem   

       https://srednje.e-upisi.hr  ili dolaskom u školu na propisani datum

2)   Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se

putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u

      školu na propisani datum

3)  Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada

– dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili 

        dolaskom u školu na propisani datum

Točan datum zaprimanja dokumenata uživo za svaku školu stoji na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole

 

 

27. 8. do 28. 8. 2023.

od 8 do 14 sati

 

 

 

 

III.    PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

 

Učenici se prijavljuju i upisuju u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) https://srednje.eupisi.hr, a na temelju ovog natječaja za upis.

 

III.1.    Prijava učenika za upis u srednju školu

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2022./2023. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici https://srednje.eupisi.hr

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici

https://srednje.eupisi.hr

Učenici koji se žele upisati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 158/2003.,198/2003.,138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici https://srednje.eupisi.hr

III.2.    Upis učenika u srednju školu

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2023./2024. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke II.1. i II.3. ovog natječaja, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama II.1. i II.3. ovog natječaja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Kandidat koji upisuje program obrazovanja za vezane obrte dužan je, pri upisu ili najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine, dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

Ugovor o naukovanju sklapaju obrtnik ili pravna osoba koji imaju dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja i kandidat (roditelj/skrbnik ili skrbnik kandidata). Prilikom sklapanja ugovora kandidat donosi na uvid: ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga razreda osnovnog obrazovanja i liječničku svjedodžbu medicine rada.

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do 30. rujna tekuće školske godine.

 

Na ljetnom upisnom roku, upisnice i dokumenti o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis mogu se dostaviti:

– osobno u Gospodarsku školu, Vladimira Nazora 38, Čakovec, dana

11.7. u razdoblju od 8 do 15 sati, 12.7. u razdoblju od 8 do 15 sati i 13.7.2022. godine u razdoblju od 8 do 15 sati ili 

– elektroničkim putem  gospodarska@gospodarskaskola.hr

 

 

Na jesenskom upisnom roku, upisnice i dokumenti o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis mogu se dostaviti:

– osobno u Gospodarsku školu, Vladimira Nazora 38, Čakovec, dana 27.8. i 28.8.2023. godine u razdoblju od 8 do 14 sati ili

-elektroničkim putem gospodarska@gospodarskaskola.hr

 

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi  s ostalom potrebnom dokumentacijom, učenik je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točki II. ovog natječaja dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u 1. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik. Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu osobno u srednju školu ili je dostaviti elektroničkim putem gospodarska@gospodarskaskola.hr

 

 

IV.   ELEMENTI VREDNOVANJA

 

Za upis u 1. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

IV.1.   ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA

 

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

Za upis kandidata u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine vrednuje se zajednički element iz stavka 1. ovoga članka.

Za upis kandidata u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine i programe obrazovanja za vezane obrte, uz element iz stavka 1. ovoga članka, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Za upis kandidata u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, uz element iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.   

 

IV.2.   DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

 

IV.2.1.   Vrednovanje na osnovi provjere posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

 

U Gospodarskoj školi ne provodi se vrednovanje na osnovi provjere posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti.

 

IV.2.2.   Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

 

Kandidatu koji je ostvario postignuća na osnovi točaka  IV.2.2.1. i IV.2.2.2 ovoga natječaja vrednuje se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

 

IV.2.2.1.   Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

 

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

 • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika
 • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis.
 • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

 

Državna/ međunarodna natjecanja Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja Izravan upis
Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 4 boda

 

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 3 boda

 

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja 2 boda

 

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu 1 bod

 

 

IV.2.2.2.   Vrednovanje rezultata kandidata  postignutih na sportskim natjecanjima

 

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

 

Natjecanja školskih sportskih društava

 

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto 3 boda
Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto 2 boda
Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto 1 bod

 

 

IV.3.   POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

 

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:  

 • kandidata sa zdravstvenim teškoćama
 • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima
 • kandidata za upis na osnovi Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

godine.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava navedenih u točkama  IV.3.1., IV.3.2., IV.3.3. ovoga natječaja, i to onog koje je za njega najpovoljnije.

 

IV.3.1.   Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama

 

Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su zdravstvene teškoće mogle utjecati na postizanje rezultata tijekom prethodnoga razdoblja.

Za ostvarivanje prava na poseban element vrednovanja kandidat iz stavka 1. ovoga članka obvezno prilaže:

– stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu šest, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o zdravstvenim teškoćama koje su mogle utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

 

 

IV.3.2.    Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

 

Kandidat živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja/skrbnika s dugotrajnom teškom bolesti
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama
 • živi uz samohranoga roditelja/skrbnika (roditelj/skrbnik koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja/skrbnika kao korisnika socijalne skrbi
 • mu je jedan roditelj/skrbnik preminuo

Za ostvarenje prava iz stavka 2. ovoga članka kandidat prilaže:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja/skrbnika
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja/skrbnika
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja/skrbnika u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje
 • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba.

 

IV.3.3.     Vrednovanje kandidata pripadnika romske nacionalne manjine i kandidata bez roditeljske skrbi

 

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a upisuje se na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

Kandidatu koji je dijete bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 1. ovoga članka kandidat prilaže potvrdu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili rodni list jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika)

Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 2. ovoga članka kandidat prilaže potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava propisanih stavcima 1. i 2. ovoga članka, koje je za njega najpovoljnije.

VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ODNOSNO TEŽIM ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

Kandidat s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama, a koje su utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, je kandidat koji je osnovnu školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završio prema rješenju nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenom programu obrazovanja.

Kandidati iz stavka 1. ove točke rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Kandidati iz stavka 1. ove točke moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10). Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove točke kandidat obvezno prilaže:

 • rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;
 • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu šest, a najmanje tri srednjoškolska programa obrazovanja sukladno određenom primjerenom programu obrazovanja u rješenju izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama koje su utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

 

V.     DODATNE PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA

 

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje, o čemu sastavlja zapisnik.

Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

 

VI.             UTVRĐIVANJE UKUPNOG REZULTATA KANDIDATA

 

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno. 

 

VII.            POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

 

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u 1. razred srednje škole.

Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijamnom uredu koji je unio podatke.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su točkom II. ovog natječaja. 

 

VIII. NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA

 

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 1. do 29. rujna 2023. godine.

Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.