Select Page

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za
obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take every chance 2, 2022./2023.

Natječaj se raspisuje za dugotrajnu mobilnost:
Slovenija:, Ljubljana
2 učenika zanimanja vozač motornih vozila , završeno školovanje, do 6 mjeseci

Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se
u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se u tajništvu škole, tajnici Željki Posavec Mičić.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren od 14.9. do 21.9. 2022. do 12 sati.
Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i
oglasnoj ploči u holu škole, najkasnije do 22.9. 2022. do 15 sati
Učenici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 22.9. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarka@gospodarskaskola.hr
Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u
svim pripremnim radionicama.

Ravnateljica:

Vesna Stunković, dipl.ing.agr.

Kriteriji

Privola