Select Page

Natječaj je otvoren do 20.4.2022. u 12,00 sati

Rezultati natječaja će biti objavljeni 20.4.2022.

Rok za žalbu je do 22.4.2023. do 12,00 sati

Po isteku roka za žalbu će biti objavljena konačna lista odabranih kandidata, rezervnih listi i odbijenih prijava

U Čakovcu 12.4.2022.