I ja mogu

Projekti, Provedeno

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

Vrijednost projekta:
2.284.791,05 kn

Bespovratna sredstva:
1.500.000 kn (65,65%)

KORISNIK
Gospodarska škola
V. Nazora 38, Čakovec

PARTNERI
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Grad Čakovec
Čakovečki plivački klub

Opći cilj
– sportskim aktivnostima omogućiti većem broju djece i mladih s invaliditetom ili u riziku od socijalne isključenosti bolju integraciju u zajednicu

Specifični cilj s pokazateljima
– tijekom 3 godine osigurati pristup i sudjelovanje u sportskim sadržajima za 120 invalidnih i OIT u MŽ (učenika COO i GŠ iz Čakovca) što će im olakšati socijalnu integraciju, šezdesetorici nastavnika osigurati stručno usavršavanje, a promotivnim kampanjama i volontiranjima senzibilizirati javnost na barijere i predrasude (fizičke, socio-ekonomske) s kojima se invalidi susreću u svakodnevnom životu