Select Page

           

Prvi on line sastanak održan je 25. siječnja 2022. putem Microsoft Teams platforme. Na sastanku iz Gospodarske škole bile su prisutne voditeljica projekta Ljiljana Škrobar i ravnateljica i koordinatorica projekta Vesna Stunković.

Na  on line sastanku partneri su se međusobno upoznali, svaki partner predstavio je svoju ustanovu, predstavljeni su ciljevi projekta, financijski plan, način realizacije rezultata projekta, raspodjela zadataka između partnera i način diseminacije projekta.

Ciljevi projekta su razvoj i implementacija novog i inovativnog VET  kurikuluma ‘Urban Arborist’,  izrada vizualnih  i tekstualnim materijala vidljivih na platformi za e-učenje te opremanje  dendrološkog laboratorija kao konkretne, fizičke jedinice za praktično učenje.

Promicanje arborikulture i njezine važnosti za urbana područja kroz daljnje obrazovanje, obrazovanje odraslih i neformalno obrazovanje te priznavanje korištenjem europskih referentnih alata.​

Način komunikacije između partnera i sve aktivnosti tijekom projekta bit će vidljive na platformi Teams.