Select Page

Profesorica Irena Mavrin sudjelovala je od 6. do 9. lipnja 2022. godine na transnacionalnom sastanku u sklopu projekta V2V u Sarajevu.
Na sastanku su sudjelovali svi partneri, a raspravljalo se o aktivnostima vezanima uz akcijski plan, tematskim timovima i planiranju budućih konferencija i aktivnosti.