Rezultati natječaja za prijavu sudionika na mobilnostima u sklopu projekta 2021-1-RS01-K210-VET-000032909:

Prihvaćene su prijave učenika

3AT razreda

S.M. i L.N.,

učenika 2AT razreda

D.D. i D.P.,

učenika 1CG razreda

P.T., J.B. i E.B.