Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take every chance 2, 2022./2023.

Natječaj se raspisuje za kratkotrajnu mobilnost od dva tjedna:
Njemačka: Leipzig, Njemačka
5 učenika zanimanja tehničar cestovnog prometa

Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnom asistentu za promet i logistiku.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata
Natječaj je otvoren od 9.3. do 13.3. 2023. do 13 sati.
Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i oglasnoj ploči u holu škole, najkasnije do 14.3. 2023. do 12 sati
Učenici imaju pravo žalbe.
Rok žalbe je do 14.3. do 8 sati, a podnose se projektnom asistentu.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti projektnom asistentu na tel. 098/632 484

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

 

Projektni asistent za promet i logistiku:

Karmenka Tomašek Kovač, mag.ing.prom.

Prijavnica-ucenika-za-projekt

Kriteriji-tehnicar-cestovnog-prometa-2.-razred

Privola-ucenika_za_koristenje_osobnih_podataka