Natječaj za prijavu sudionika na mobilnostima u sklopu projekta 2021-1-RS01-K210-VET-000032909

Puni naziv projekta: Stjecanje novih znanja i iskustva na primjerima dobre prakse – edukacija
učenika u području strukovnog obrazovanja poljoprivrednih škola

Gospodarska škola objavljuje natječaj za učenike koji žele sudjelovati u mobilnosti u projektu
K210-VET-000032909 u školskoj godini 2022./2023.

Natječaj se raspisuje za učenike
zanimanja agrotehničar i poljoprivredni gospodarstvenik svih razreda.

U planu je mobilnost u trajanju od 6 dana, od 25.9. do 01.10.2022.

Prijavnica s motivacijskim pismom kao i suglasnost roditelja nalaze se u prilogu ovog natječaja. Ispunjenu prijavnicu s
motivacijskim pismom i suglasnost roditelja treba donijeti u školu i predati prof. Dunji Geršak
ili skenirane dokumente poslati projektnom voditelju na mail: gdunja1@gmail.com

Natječaj je otvoren do 09.09.2022. u 10,00 sati.

Rezultati natječaja će biti objavljeni 09.09.2022 u 14.00 sati.

Rok za žalbu je do 12.9.2022. do 15,00 sati.

Po isteku roka za žalbu će biti objavljena konačna lista odabranih kandidata, rezervnih listi i odbijenih prijava.

U Čakovcu, 05.09.2022.

Motivacijsko pismo za učenike za Maribor

Suglasnost roditelja za K210-VET za Maribor