GOSPODARSKA ŠKOLA – EKO ŠKOLA

 

ŠTO SU EKOŠKOLE?

Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Ekoškola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša.

Međunarodni program Ekoškole je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Founadtion for Environmental Education – FEE) kao odgovor na UN konferenciju 1992. godine. Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas Ekoškole se provode u više od 70 država svijeta koje povezuju više od 60 000 škola.

Ekoškole su program i sustav nagrađivanja. Škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Ekoškole koja se može izvjesiti na zgradi škole ili izložiti u predvorju. Škole također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak Ekoškole) koji će se nalaziti na dopisima, stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu

 

 

ŠTO RADE EKOŠKOLE?

Program Eko škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša.

Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Eko škole.

Zadaća: odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

 

KAKO POSTATI EKOŠKOLA?

Svaka odgojno-obrazovna ustanova može postati Ekoškola.

 

Sve što treba učiniti za početak je prijaviti se na mrežnu stranicu programa eko.lijepa-nasa.hr nakon čega slijedi verifikacija od strane nacionalnog koordinatora. Kada škola primi svoje korisničko ime i lozinku može pristupiti ostvarivanju/popunjavanju „7 koraka“.

 

METODOLOGIJA PROVEDBE

Program Eko škole zahtijeva dosljedno poštivanje zadanih međunarodnih smjernica i kriterija, a ugledni status Eko škole stječe se kroz četiri osnovna stadija:

 1. Registrirati se na www.eko.lijepa-nasa.hr (prijava za sudjelovanje)
 2. Provesti 7 programskih koraka Eko škole
 3. Prijaviti se za stjecanje statusa Eko škole
 4. nakon dvije godine obnoviti status Eko škole

 

PROGRAMSKI KORACI U STJECANJU STATUSA EKO ŠKOLE:

 1. Formiranje eko odbora
 2. Ocjena stanja okoliša škole
 3. Plan djelovanja eko škole
 4. Praćenje stanja i ocjenjivanje
 5. Rad prema nastavnom planu i programu
 6. Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija
 7. Eko kodeks i himna