Postani kreativan 2021./22.

NATJEČAJ PROJEKTA ZAVRŠAVA 31. 1. 2022. I IZABIRU SE NAJBOLJI RADOVI

Na natječaj projekta Postani kreativan prijavilo se 65 učenika iz 16 škola, pristiglo je 111 modnih
crteža, a među njima odabrano je 12 najboljih.
OŠ SVETA MARIJA: Iva Hunjadi, Leonarda Gašparić, Filip Poljak, Dora Hunjadi, Tara Šulj, Tena Šulj
OŠ KOTORIBA: Dora Zvošec, Nina Horvat, Anja Srebrnjak, Leon Balog, Ema Nestić, Nela Kovačić,
Saša Mlakar, David Bogdan, Tara Posavec, Dorotea Tilošanec, Vita Kukolj
OŠ HODOŠAN: Katja Tretinjak, Lucija Škriljevečki, Klementina Kristina Krušec
OŠ ŠTRIGOVA: Klara Brezovački, Magdalena Masnec
OŠ BELICA: Lana Toplek, Barbara Ciglarić, Borna Biber, Marta Sabol
OŠ DOMAŠINEC: Lucija Hasnaš, Tamara Godina, Ena Kovač
OŠ VRATIŠINEC: Marija Tuskar, Darija Žganec, Nikolina Moharić, Vinka Kukovec, Kiara Pristav
I OŠ ČAKOVEC: Helena Veselko
III OŠ ČAKOVEC: Hana Krklec, Nela Pavlić, Hana Kocian Pfifer
OŠ MALA SUBOTICA: Vanessa Golubić, Pavla Podgorelec, Azra Novak
OŠ MACINEC: Laura Horvat, Vita Škrobar
COO: Sven Janušić, Teo Kerovec, Karlo Kolarić, Antonio Oršuš
OŠ NEDELIŠĆE: Nela Trstenjak, Nika Heđa, Martina Novak, Elena Grašić, Tara Vidović/Dora Barbić,
Lucija Posedi, Arijana Logožar, Lorena Želježnjak
OŠ DONJA DUBRAVA: Ivona Međimurec, Tea Lukša, Nika Kuzmić, David Lukša, Ana Nestić,
Stefanija Golub
OŠ DRAŠKOVEC: Melani Mihoci, Marija Škoda,
OŠ DONJI KRALJEVEC: Ivana Pintarić

 

 

 

Čakovečka Gospodarska škola već godinama obrazuje učenike za zanimanje krojač i pomoćni krojač, a prateći trendove u obrazovanju i gospodarstvu,  učenicima je omogućen i upis u smjer modni tehničar.

Kako bismo u učenika pobudili volju za kreativnošću, organiziramo i provodimo projekt Postani kreativan. Cilj je toga projekta učenike osmih razreda potaknuti na kreativno likovno izražavanje.

Zadaća je učenika nacrtati odjeću prema vlastitom izboru (svečana, sportska, mladenačka…) na formatu papira A4, i to bilo kojom tehnikom rada – olovkom, bojicama, flomasterima, ugljenom, pastelama…

Skice je potrebno poslati do 31. 1. 2022.

Najuspješnije ćemo kreacije sašiti i predstaviti ih virtualno. Na Facebooku Gospodarske škole Čakovec redovito ćemo objavljivati izrađene kreacije.

Učenicima i njihovom mentorima uručit ćemo modne Oscare.

 

Obratite nam se za dodatne informacije i upite.

Gospodarska škola, Čakovec

gospodarska@gospodarskaskola.hr

Jadranka Prošev i Katica Korunek

P.S. Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite razrednicima i nastavnicima likovne kulture osmih razreda kako bismo projekt mogli zajedno realizirati. Na svakoj skici odjevnog predmeta treba biti ime i prezime učenika i mentora.

Aktiv tekstila Gospodarske škole u Čakovcu