Select Page

Stručno osposobljavanje

Uvjet za upis kod stručnog osposobljavanja je završena osnovna škola.
Nakon završenog obrazovanja stječe se srednja stručna sprema s pravom upisa u radnu knjižicu.
Oblik nastave: konzultativno-instruktivna nastava u poslijepodnevnom ili večernjem terminu prema dogovoru s grupom.

Obrazovni sektor: poljoprivreda, prehrana i veterina

Zanimanje: VINOGRADAR/KA – VINAR/KA
Ukupni nastavni fond: 120 sati ( 60 teorije + 60 praktične nastave)
Trajanje programa: 8 tjedana
Nastavno područje: Vinarstvo, Vinogradarstvo, Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, Zaštita vinove loza od bolesti i štetnika i njihovo suzbijanje, Praktična nastava, završni ispit

Obrazovni sektor: poljoprivreda, prehrana i veterina

Zanimanje: VOĆAR/KA
Ukupni nastavni fond: 120 sati ( 60 teorije + 60 praktične nastave)
Trajanje programa: 8 tjedana
Nastavno područje: Tehnologija rada u voćarstvu, Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, Praktična nastava, završni ispit

Obrazovni sektor: poljoprivreda, prehrana i veterina

Zanimanje: CVJEĆAR/KA – ARANŽER/KA
Ukupni nastavni fond: 120 sati (60 teorije + 60 praktične nastave)
Trajanje programa: 8 tjedana
Nastavno područje: Cvjećarstvo, Aranžiranje, Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, Praktična nastava, završni ispit