Gospodarska škola jedan je od partnera projekta V2V čiji je cilj osposobljavanje zemalja zapadnog Balkana za provođenje projekata. Ideja je projekta da institucije iz zemalja Europske unije, koje iza sebe imaju velik broj uspješnih projekata, educiraju nastavnike i stručno osoblje partnerskih institucija iz zemalja zapadnog Balkana. Projekt će se provoditi do 2023. godine, a ove će se godine obaviti pripremne aktivnosti i prve mobilnosti nastavničkog osoblja. Trenutno se projekt nalazi u prvoj fazi u kojoj analiziramo sustave strukovnog obrazovanja u zemljama partnerima. U prvoj fazi izradit će se i rječnik često korištenih pojmova u provođenju projekata. Prvi sastanci već su održani preko aplikacije MS Teams. Gospodarska škola bit će mentor instituciji Diakonie Training Center Kosovo. Naš će zadatak biti pružanje pomoći u analiziranju potreba, upravljanju projektom, diseminaciji, upravljanju timom i razvoju aktivnosti. Gospodarska škola, osim što će biti domaćin mobilnosti učenika i nastavnika organizacije Diakonie Training Center Kosovo, organizirat će i edukaciju za nastavnike iz DTC-a Kosovo. Krajnji je cilj projekta poboljšanje inovativnosti strukovnog obrazovanja i razvoj strategije internacionalizacije strukovnih obrazovnih institucija.

Gospodarska škola traži članove koji će uspostaviti lokalni tim za V2V projekt. U prilogu se nalazi Poziv za prijavu za članove lokalnog tima.

VET TO VET lokalni tim