Select Page

Uz ovaj slogan uključila se Gospodarska škola u projekt Udruge oboljelih od leukemije i limfoma. Cilj ovog projekta je da se od novca prikupljenog reciklažom sakupljenih čepova sufinancira nabava skupih lijekova, medicinskih pomagala i pomoć u liječenju za članove ove udruge.

U tu svrhu učenici pomoćnog zanimanja cvjećar uredili su nekoliko punktova s plakatima i posudama za sakupljanje čepova s koordinatoricom Ljiljanom Škrobar. Uključite se i vi!