Select Page

Tečaj “Otkrijte najbolje aplikacije i alate za e-učenje, učenje na daljinu i web dizajn”

Aktualno, Aktualno projekti novosti, Obavijesti, Projekti, TEC2, usavršavanjetec2

Kada je u pitanju poučavanje, nije uvijek jednostavno održati učenike motiviranima i zainteresiranima. ICT resursi ključni su za pomoć nastavnicima u komunikaciji s učenicima kao i stvaranju materijala za suradnju te interaktivnih iskustava.

Tečaj “Otkrijte najbolje aplikacije i alate za e-učenje, učenje na daljinu i web dizajn” održan je u prekrasnom Palermu od 09/07/2023 do 15/07/2023. Sudionici tečaja došli su iz cijele Europe, a jedna od sudionica bila je i Ana-Marija Bogdanović iz Gospodarske škole u Čakovcu. Sudjelovanje u tečaju financirano je kroz ERASMUS+ projekt Gospodarske škole pod nazivom Take Every Chance.

U sklopu ovog tečaja ona je stekla vještine potrebne za korištenje širokog spektra digitalnih alata i njihovu ugradnju u svoje nastavne strategije za učenje. Prije svega stekla je uvid u najkorisnije alate za stvaranje virtualnih ploča i suradničkih zidova za stvaranje suradničkih iskustava učenja.

Osim toga, naučili je kako na najbolji način iskoristiti Google alate te kako pomoću Google obrazaca kreirati interaktivne sobe za bijeg (escape room). Također je imala priliku otkriti alat za izradu web stranica na vrlo jednostavan način, te kako i na ovaj način podijeliti zadatke i materijale sa učenicima. web stranica može biti poveznica između nastavnika i učenika, postajući virtualni prostor gdje se komunicira glavna obavijest o domaćoj zadaći i / ili grupnom projektu.

Konačno, izuzetno je važno poticati učenike da preuzmu aktivnu ulogu u procesu učenja. Zato smo zajedno istražili neke alate za stvaranje igara i natjecanja u učionici ta i na taj način pokušali ocjenjivanje učiniti zabavnim i interaktivnim.