Destinacija i partner: Kroatische Wirtschaftsvereinigung, Frankfurt am Main, Njemačka

Termin: 24.07. – 06.08.2022
S obzirom da se na natječaj prijavio samo jedan učenik, mijenja se termin održavanja stručne prakse te će se natječaj ponoviti.
Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarska@gospodarskaskola.hr ili projektnim asistentima Nives Kocijan i Mateji Vlašić.