Select Page

U Dodatnom natječaju za pratitelje tražili su se pratitelji za sljedeće destinacije:

Formacion FU Tenerife, Puerto de la Cruz (frizerke) – 1 pratitelja 15 dana
Potrebni uvjeti: poznavanje španjolskog i/ili engleskog jezika
CIFP Las Indias, Santa Cruz de Tenerife (kozmetičarke) – 1 pratitelja 15 dana
Potrebni uvjeti: poznavanje španjolskog i/ili engleskog jezika

Pristigle su molbe 3 nastavnice. Za destinaciju Puerto de la Cruz javile su se nastavnice Danijele Cofek  i Nives Kocijan.  Ana-Marije Bogdanović jedina se je prijavila kao pratitelj učenicima na destinaciji Santa Cruz de Tenerife.

Prema Kriterijima za odabir osobe u pratnji učenicima na mobilnosti, Danijela Cofek ostvarila je 34 boda, a Ana-Marija Bogdanović i Nives Kocijan svaka po 30 bodova.

S obzirom da u kriterijima stoji da nastavnici koji ne poznaju učenike mogu biti pratitelji samo ako se na listi ne nalazi nitko tko poznaje učenike, Nives Kocijan je odabrana kao pratiteljica učenicima u Puerto de la Cruzu, a Ana-Marija Bogdanović kao pratiteljica učenicima u Santa Cruzu de Tenerife.