Mogućnosti:

U okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, osoblje ima priliku sudjelovati u aktivnostima profesionalnog usavršavanja na europskoj razini, uključujući:

  1. osposobljavanje (tečaj)
  2. promatranje rada (job shadowing) u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje ili u nekoj drugoj odgovarajućoj organizaciji
  3. aktivnosti poučavanja u partnerskoj instituciji

 

Tko može sudjelovati:

U aktivnostima mobilnost u svrhu učenja za pojedince u mogu sudjelovati sljedeći strukovni stručnjaci:

– strukovni nastavnici

– rukovoditelji institucija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

– rukovoditelji programa osposobljavanja

– školski pedagozi

– administratori

 

Broj sudionika:

  1. osposobljavanje ( tečaj – razvoj digitalnih vještina):

–   4 sudionika, iz svakog sektora jedan sudionik

–   7 dana (5 dana tečaj + 2 dana put)

 

  1. promatranje rada (job shadowing) u instituciji za poučavanje ili osposobljavanje ili u nekoj drugoj odgovarajućoj organizaciji:

– 5 sudionika

–  7 dana ( 5 dana promatranje rada + 2 dana put)

 

  1. aktivnosti poučavanja u partnerskoj instituciji:

– 1 sudionik

–  7 dana (5 dana poučavanje + 2 dana put)

 

Prednost prilikom prijave imate će strukovni stručnjaci koji su ispunili pred prijavu mobilnost u svrhu učenja za pojedince kod pripreme projektne prijave.

U slučaju da ne bude zainteresiranih strukovnih stručnjaka za aktivnost osposobljavanja  ( tečaj – razvoj digitalnih vještina) iz svakog sektora, jedan sudionik, odabrat će se prijavljeni strukovni stručnjaci prema kriterijima odabira.

 

Prijavnica s motivacijskim pismom i  kriteriji odabira nalaze se u prilogu ovog natječaja.

 

Ispunjena prijavnica s motivacijskim pismom može se odnijeti u tajništvo škole ili poslati voditeljici projekta Vesni Stunković na e-mail adresu:

vesna.stunkovic@gmail.com

Naknadno donesene ili poslane prijavnice neće se uvažiti.

 

Povjerenstvo za odabir čine projektni koordinatori iz svakog sektora.

 

Natječaj je otvoren od 5.10.2021. do 11.10.2021. do 12,00 sati

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Rok za žalbu je do 14.10.2021. do 14,00 sati

 

15.10.2021. bit će objavljena konačna lista odabranih sudionika mobilnosti, rezervna lista i odbijene prijave.

 

 

 

  U Čakovcu 5.10.2021.

                                         Voditelj projekta

Vesna Stunković, dip. ing. agr.

Kriteriji odabira

Prijavnica