Natječaji se nalaze u prilogu.

Natjecaj_-_poljoprivreda_određeno_40h_8.9.2021.

Testiranje odnosno procjena kandidata održati će se u uredu pedagoginje
škole pred povjerenstvom za zapošljavanje u utorak, 28. rujna 2021.
godine. Kandidati su e-mailom obaviješteni o točnom vremenu početka
testiranja odnosno procjene.

Natjecaj_-_tekstil_određeno_40h_8.9.2021.

Testiranje odnosno procjena kandidata održati će se u uredu pedagoginje
škole pred povjerenstvom za zapošljavanje u ponedjeljak, 27. rujna 2021.
godine. Kandidati su e-mailom obaviješteni o točnom vremenu početka
testiranja odnosno procjene.

Natjecaj_-_promet_određeno_25h_8.9.2021.

Testiranje odnosno procjena kandidata održati će se u uredu pedagoginje
škole pred povjerenstvom za zapošljavanje u petak, 24. rujna 2021.
godine. Kandidati su e-mailom obaviješteni o točnom vremenu početka
testiranja odnosno procjene.

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_18h_8.9.2021.
Testiranje će se provesti na sljedeći način:

–pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika

-stručni dio izvora i literature

-razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

– Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

– Statut Gospodarske škole

– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

– Državni pedagoški standard

STRUČNI DIO:

– Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

– Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

– Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).