Select Page

Natječaji za prijavu učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu Take every chance 4, 2024./2025.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

1. Natječaji za mobilnosti učenika u trajanju do 3 mjeseca

1.1. Slovenija, Radovljica

– ukupno 2 učenika zanimanja cvjećar (završen 3. razred)

1.2. Slovenija, Celje

– ukupno 2 učenika zanimanja frizer (završen 3. razred)

2. Natječaji za mobilnosti učenika u trajanju od 3 tjedna

2.1. Slovenija,

– ukupno 1 učenik zanimanja cvjećar, (završen 3. razred)

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno projektnom asistentu , Nives Kocijan ili ravnateljici Vesni Stunković.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo (projekti tim).

Natječaji su otvoreni od 01.07. do 05.07.2023. do 12 sati

Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole, najkasnije do 05.07.2024. do 14 sati

Učenici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 08.07. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu ravnatelj@gospodarskaskola.hr ili projektnom asistentu Nives Kocijan

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

Prijavnice s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i obaveze osoba u pratnji nalaze se u prilogu ovog natječaja.

 

U Čakovcu, 01.07.2024.

Vesna Stunković, dipl. ing. agr.

Ravnateljica Gospodarske škole

Prijavnica-frizeri

Prijavnica-cvjecari