NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

  GOSPODARSKA ŠKOLA Vladimira Nazora 38 40000  Č a k o v e c Tel: 040/395-302 E-adresa: gospodarska@gospodarskaskola.hr   KLASA: 602-02/22-06/3 URBROJ: 2109-60-01-22-3   Čakovec, 13. lipnja 2022.   Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., … Nastavi čitati NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.