Select Page

             

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom Erasmus+ projektu Take every chance

Natječaj za mobilnosti u trajanju od 2 tjedna:

Slovenija

1. Ocean Orchids

3 učenika zanimanja cvjećar

2. Radovljica

2 učenika zanimanja cvjećar

Prijavnica s motivacijskim pismom i kriteriji odabira nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno u tajništvo škole.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Trajanje natječaja i objava rezultata

Natječaj je otvoren do 27.1.2023.

Rezultati odabranih učenika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole , najkasnije do 30.1.2022.

Učenici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 31.1. do 12 sati, a podnose se ravnateljici škole.

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije učenici se mogu obratiti na e-mail adresu gospodarka@gospodarskaskola.hr

Svi sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi dužni su prije odlaska na stručnu praksu sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

 

 

U Čakovcu, 24.1. 2023. Ravnateljica Gospodarske škole

Vesna Stunković, dipl.ing.agr

 

Prilozi:

Privola_za_koristenje_osobnih_podataka

Kriteriji-cvjecar