Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take every chance 2, 2022./2023.

Ujedno, Gospodarska škola objavljuje i poziv na natječaj za dvije osobe u pratnji učenika, koji će obavljati stručnu praksu u inozemstvu. Svaka osoba u pratnji odraditi će pola mobilnosti učenika – 11 dana.

Natječaj se raspisuje za kratkotrajnu mobilnost od tri tjedna (19. veljače do 12. ožujka 2023. godine):Država – Portugal, grad – Braga10 učenika zanimanja: modni tehničar (2., 3. i 4. razred), obućar (2. i 3. razred) i pismoslikar (2. i 3. razred).

Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno u tajništvo škole projektnom asistentu za sektor Moda, tekstil i koža: Željki Posavec Mičić, tajnici škole

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo.

Natječaj je otvoren od 25.1. do 31.1. 2023. do 12 sati.Rezultati odabranih učenika i osoba u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i oglasnoj ploči u holu škole, 31.1. 2023. do 15 satiUčenici imaju pravo žalbe.Rok žalbe je do 2.2.2023. do 12 sati, a žalba se podnosi projektnom asistentu za sektor Moda, tekstil i koža:  Željki Posavec Mičić, tajnici škole

Dodatne informacije:Za dodatne informacije učenici i osobe u pratnji mogu se obratiti projektnom asistentu za sektor Moda, tekstil i koža:  Željki Posavec Mičić u tajništvu škole između 7 i 15 sati.

Svi učenici sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi, dužni su prije odlaska na stručnu praksu u inozemstvo sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

Projektni asistent za sektor Moda, tekstil i koža: Željka Posavec Mičić, dipl. iur., tajnica škole

U Čakovcu, 25.1.2023.

 

Ravnateljica Gospodarske škole

Vesna Stunković,  dipl. ing. agr.

 

Prilozi:

PRIJAVA-ZA-SUDJELOVANJE-OSOBA U PRATNJI UČENIKA

Privola učenika_za_koristenje_osobnih_podataka

Prijavnica učenika za projekt

Kriteriji – obućar

Kriteriji – modni tehničar 2. razred

Kriteriji – modni tehničar 3. i 4. razred

Kriteriji – pismoslikar