Select Page

Natječaj za prijavu osobe u pratnji i  stručno usavršavanje nastavnika

Aktualno, Aktualno projekti natječaj, Obavijesti, Projekti, tec3natječaj

Ponovljeni natječaj za prijavu osobe u pratnji i  stručno usavršavanje nastavnika, tečaj, digitalno osposobljavanje i primjena u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Erasmus+ projekt Take every chance 3,  2023./2024. 

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

 

Natječaji se raspisuju za slijedeće mobilnosti:

  1. Osoba u pratnji 

   Zemlja:  Belgija

– 1 pratitelj, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja agrotehničar i poljoprivredni gospodarstvenik

Prednost kod odabira osobe u pratnji imat će nastavnik/ca  koji/a u prošloj školskoj godini 2022./2023. nije sudjelovao/la kao pratitelj učenicima.

Uvjet: poznavanje engleskog jezika

 

  1. Stručno usavršavanje nastavnika, tečaj, digitalno osposobljavanje i primjena u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

– jedno stručno usavršavanje 

 Ukupno trajanje tečaja:  6 radnih dana

 Prihvatljiva zemlja – Slovenija 

Ciljana skupina: strukovni nastavnici

Prednost imaju strukovni nastavnici koji u školskoj godini 2022./2023. nisu sudjelovali u stručnom usavršavanju za koje se prijavljuju.

 

Natječaj je otvoreni od 30.11. do 7.12.2023. do 12 sati

Prijavna dokumentacija dostavlja se na adresu elektroničke pošte : gospodarska@gospodarskaskola.hr ili osobno ravnateljici škole Vesni Stunković.

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo (projekti tim).

Privremeni rezultati odabranih nastavnika, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljene na oglasnoj ploči u zbornici Gospodarske škole, 7.12.2023. do 15 sati.

Nastavnici imaju pravo žalbe.

Rok žalbe je do 8.12. 2023. do 14 sati, a podnose se ravnateljici škole.

Konačni rezultati odabranih nastavnika bit će objavljeni do 11.12.2023. na oglasnoj ploči u zbornici škole i web stranici škole.  

Dodatne informacije:

Prijavnice s motivacijskim pismom i kriteriji odabira  nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Za dodatne informacije nastavnici se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte:       gospodarska@gospodarskaskola.hr

 

U Čakovcu, 29.11.2023.

Vesna Stunković, dipl. ing. agr.

Ravnateljica Gospodarske škole

 

Prijavnica stručno tečaj

Osoba u pratnji -Belgija

Obaveze-osoba u pratnji