Natječaj za kratkotrajnu mobilnost u sklopu projekta Take Every Chance 2

Aktualno, Aktualno projekti natječaj, natječajtec2, Obavijesti, TEC2

Gospodarska škola raspisuje natječaj za prijavu učenika, kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemstvu po odobrenom projektu Erasmus+ Take Every Chance 2, 2022./2023.

Ujedno, Gospodarska škola objavljuje i poziv na natječaj za osobu u pratnji učenika, koji će obavljati stručnu praksu u inozemstvu.

Natječaj se raspisuje za kratkotrajnu mobilnost od dva tjedna (1. srpnja do 15. srpnja 2023. godine): država – Španjolska, grad – Sevilla

– 4 učenika zanimanja modni tehničar (3. i 4. razred)

– 2 učenika zanimanja vozač (3. razred).

 

Ponovljeni natječaj za osobe u pratnji učenika, Mađarska 

Na natječaj se nije prijavio niti jedna nastavnik i natječaj se ponavlja

1 pratitelj, 2 tjedna, pratitelj učenicima zanimanja agrotehničar 3. razred i poljoprivrednim gospodarstvenicima 2. razred

 

Prijavnica s motivacijskim pismom, kriteriji odabira i privola za korištenje osobnih podataka nalaze se u prilogu ovog natječaja.

Prijavna dokumentacija dostavlja se osobno u tajništvo škole projektnom asistentu za sektor Moda, tekstil i koža: Željki Posavec Mičić, tajnici škole

Prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u propisanom roku.Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Odabir kandidata, u skladu s kriterijima, razmotrit će Povjerenstvo, a za svako zanimanje napraviti će se zasebna bodovna lista.

Natječaj je otvoren od 27.3. do 30.3.2023. do 12 sati.Rezultati odabranih učenika i osoba u pratnji, rezervna lista i odbijene prijave bit će objavljeni na web stranici škole i oglasnoj ploči u holu škole, 30.3.2023. do 15 satiUčenici imaju pravo žalbe.Rok žalbe je do 31.3.2023. do 12 sati, a žalba se podnosi projektnom asistentu za sektor Moda, tekstil i koža:  Željki Posavec Mičić, tajnici škole u tajništvu škole između 7 i 15 sati.

Dodatne informacije:Za dodatne informacije učenici i osoba u pratnji mogu se obratiti projektnIm asistenticama:  Karmenki Tomašek Kovač i Željki Posavec Mičić

Svi učenici sudionici, odabrani i oni na rezervnoj listi, dužni su prije odlaska na stručnu praksu u inozemstvo sudjelovati u svim pripremnim radionicama.

U Čakovcu, 27.3.2023.

 

Ravnateljica Gospodarske škole

Vesna Stunković,  dipl. ing. agr.

 

Kriteriji-vozac-motornih-vozila

Kriteriji – modni tehničar 3. i 4. razred

Privola učenika_za_koristenje_osobnih_podataka

Prijavnica učenika za projekt

PRIJAVA-ZA-SUDJELOVANJE-OSOBE U PRATNJI