Poštovani učenici i roditelji,
bliži nam se jesenski rok upisa za one učenike koji nisu upisani u ljetnom roku. Za jesenski rok bit će sljedeća slobodna mjesta:

Program/zanimanje Broj slobodnih mjesta
Vozač motornog vozila 3
Cvjećar 3
Poljoprivredni gospodarstvenik 3
Pismoslikar 1
Krojač (JMO) 1
Obućar (JMO) 1
Pomoćni cvjećar 3
Pomoćni vrtlar 3
Pomoćni krojač 4

 

Datumi važni za upis:

  • 21. 8. 2021. – Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa
  • 23. 8. 2021. – Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH
  • 25. 8. 2021. – Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu
  • 23. 8. 2021.- Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)
  • 24. 8. 2021. – Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere
  • 25. 8. 2021. – Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata
  • 26. 8. 2021. – Završetak prijava obrazovnih programa i Početak ispisa prijavnica
  • 27. 8. 2021. – Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu). Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice
  • 28. 8. 2021. – Objava konačnih ljestvica poretka
  • 30. 8. – 31. 8. 2021. od 8 do 14 sati – Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao.