Gospodarska škola iz Čakovca je u postupku jednostavne nabave „Opskrba prirodnim plinom“.

U privitku se nalazi dokumentacija za nadmetanje – Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik.

Ukoliko Ste zainteresirani, možete poslati svoju ponudu.

Postupak je otvoren do 28.12.2021. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Troškovnik 2021

02 DoN