U sklopu projekta HEDROM 4.10.2022. održana je jedna od planiranih projektnih aktivnosti – fokus grupni razgovor u kojem je sudjelovalo 9 nastavnika naše škole. Fokus grupu moderirale su pedagoginja Dijana Kontrec-Horvat i edukacijska rehabilitatorica Katarina Sklepić. HEDROM odnosno punim nazivom HIGHER EDUCATION FOR ROMA projekt je čiji je cilj izrada programa osposobljavanja kako bi se osnažili nastavnici koji podučavaju u srednjim školama za rad s učenicima romske nacionalnosti, čime će se nastojati spriječiti rano napuštanje školovanja i neuspjeh u procesu stručnog ili strukovnog obrazovanja. Podaci dobiveni u fokus grupi pomoći će u kreiranju spomenutog programa i samim time biti od velikog značaja za rad s učenicima romske nacionalnosti.