Select Page

I ove godine su naše učenice iz 4.MT, smjera Modni tehničar sudjelovale na međunarodnom 5. Milenijskom natjecanju iz kreativne industrije koje se održalo u Osijeku od 5.prosinca do 7. prosinca 2023. Predstavili su se timovi: Palani sa temom Mitologija: Laura Čurin, Nika Deban Šimunić i Patricija Šatvar, mentorica Ana-Marija Bogdanović, tim Vile sa temom Put svile: Rahela Magdalenić i Antonija Lesar, mentorica Ivana Đebić Danenhauer, tim Ribice sa temom Vodik: Andreja Kovačić i Ana Horvat, mentorica Ines Ciglarić. Učenice su predstavile svoja idejna rješenja, a teme su povezane sa brendiranjem i zaštitom kulture te pretvaranjem idejnog rješenja u nove suvremene proizvode. Cilj natjecanja je potaknuti učenike na sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima za razvoj vještina, kritičko razmišljanje, kreativnost i unaprjeđivanje stečenih znanja.