Zaposlenici

RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI

Prezime i ime   Zvanje
 Stunković, Vesna  ravnateljica dipl. ing. agr.
Kontrec-Horvat, Dijana stručna suradnica pedagoginja dipl. def. et soc. paed.
Sklepić, Katarina stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica mag. educ. rehab.
Živković, Hrvoje ispitni koordinator  mag. teologije
Višnjić, Zdenka knjižničarka dipl.bibl. et dipl.pol.
Trstenjak, Petra satničarka  prof. geografije
Vojnović, Biserka voditeljica smjene  dipl.ing. poljoprivrede

 

NASTAVNIČKO VIJEĆE

 

Antolašić Melani magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Bedić Branka magistra edukacije filozofije i magistra edukacije sociologije
Bogdanović Ana-Marija magistra inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva
Borić Fanika diplomirana inženjerka prometa
Ciglarić Ines diplomirana inženjerka tekstilne tehnologije
Cofek Danijela profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti
Čižmešija Belić Kristina magistra edukacije filozofije i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Đebić Danenhauer Ivana magistra inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva
Gačić Andrea profesorica hrvatskog jezika i književnosti i povijesti
Geršak Dunja magistra znanosti iz područja biotehničkih znanosti i diplomirana  inženjerka poljoprivrede
Goričanec Barbara magistra edukacije matematike
Grkavac Borna profesor fizičke kulture
Hodak Varga Lucija magistra edukacije biologije i kemije
Horvat Matea magistra edukacije matematike i informatike
Hrešć Ema magistra teologije
Jančec Sanja profesorica povijesti i geografije
Kalšan Miljenko diplomirani inženjer poljoprivrede
Kocijan Nives stručna prvostupnica (baccalaurea) predškolskog odgoja, frizer
Komes Sušec Renata magistra inženjerka povrćarstva i cvjećarstva
Koroš Karmen frizer
Korunek Katica inženjerka odjevne tehnologije
Kozar Patricija profesorica hrvatskoga jezika i književnosti
Krhač Matija diplomirani inženjer poljoprivrede
Krznar Hajdinjak Ines magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Kuzmanović Ranko profesor fizičke kulture
Lepen Santina magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Levačić Romina profesorica kemije
Lisjak Marija stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije i magistra medijskog dizajna
Makovec Nikolina kozmetičar
Masten Vladimir diplomirani inženjer poljoprivrede
Matoša Željka magistra edukacije matematike
Mavrin Irena profesorica matematike i fizike
Mihalic Željka magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i informatike
Mikolaj Tatjana profesorica ruskog jezika i književnosti i komparativne književnosti
Mlinarić Ivica magistar inženjer prometa
Modrinjak Andreja inženjerka odjevne tehnologije
Murk Ivana magistra inženjerka prometa
Novak Elvis diplomirani inženjer sigurnosti i ing. poljoprivrede
Novak Stjepan magistar znanosti i diplomirani inženjer prometa
Perin Nevenka majstor kozmetičar i majstor pediker
Posavec Velimir diplomirani inženjer elektrotehnike
Prošev Jadranka inženjerka odjevne tehnologije
Radek Sklepić Maja profesorica geografije
Radošević Karmela magistra inženjerka hortikulture
Režek Damir magistar kineziologije
Roža-Kermeci Ivana profesorica engleskog jezika i književnosti i filozofije
Siladi Zvonimir diplomirani inženjer poljoprivrede i magistar inženjer održive mobilnosti i logistike
Slaviček Esmeralda magistra psihologije
Sternad Nataša magistra njemačkog jezika
Šafarić Denis poljoprivredni tehničar
Šafarić Zlatko inženjer prometa
Šantl Dubravka diplomirana inženjerka tekstilne tehnologije
Šimon Katja profesorica engleskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti
Škrobar Ljiljana magistra inženjerka hortikulture
Šoltić Todorović Martina magistra kroatologije i filozofije
Šiprak Edo stručni specijalist inženjer prometa
Šumečki Ljiljana inženjerka obućarske tehnologije
Tadić Katica magistra iz područja društvenih znanosti iz znanstvenog polja ekonomije i diplomirani sociolog
Tomašek Kovač Karmenka magistra inženjerka prometa
Trajkova Rusa akademska grafička dizajnerica
Trstenjak Petra profesorica geografije
Varga Natalija diplomirana inženjerka agronomije
Vlahek-Ivek Brankica profesorica njemačkog jezika i književnosti i komparativne književnosti
Vojnović Biserka diplomirana inženjerka poljoprivrede
Živković Hrvoje magistar teologije
Židov Marko magistar edukacije geografije i magistar sociologije

 

 

 

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

Prezime i ime Radno mjesto Zvanje 
Svenšek, Jadranka voditeljica računovodstva mag. oec.
Ladika-Škoda, Ana računovodstvena referentica  
Posavec Mičić, Željka tajnica dipl. iur.
Lešnjak, Stjepan Domar  
Horvat, Mirjana Spremačica  
Cvija, Marijana Spremačica  
Novak, Mladen Spremač  
Palfi, Blaženka  Spremačica  
Vabec, Damir pomoćni radnik na poljoprivrednom dobru  

PODATCI O POMOĆNICIMA U NASTAVI

Ilijev-Križnar Branka
Novak Iva
Novak Dijana

Trstenjak Monika
Zorčec Nensi