PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje u Gospodarskoj školi, Čakovec je tajnica Željka Posavec Mičić.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. pisanim putem

na adresu: GOSPODARSKA ŠKOLA, Vladimira Nazora 38, Čakovec
elektroničkom poštom: gospodarska@gospodarskaskola.hr
faksom na broj: 040 395 302

2. usmenim putem

svaki radni dan od 11:30 do 13:30 sati osobno u tajništvu škole kod službenika za informiranje koji će o tome sastaviti službenu bilješku.
Što se smatra informacijom?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. (DOC dokument)