PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje u Gospodarskoj školi, Čakovec je tajnica Željka Posavec Mičić.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. pisanim putem

na adresu: GOSPODARSKA ŠKOLA, Vladimira Nazora 38, Čakovec
elektroničkom poštom: gospodarska@gospodarskaskola.hr
faksom na broj: 040 395 302

2. usmenim putem

svaki radni dan od 11:30 do 13:30 sati osobno u tajništvu škole kod službenika za informiranje koji će o tome sastaviti službenu bilješku.
Što se smatra informacijom?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. (DOC dokument)

Godišnje izvješće 2016

Godišnje izvješće 2017

Godišnje izvješće 2018

Godišnje izvješće 2020

Godišnje izvješće 2021

Imenovanje službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija