Natječaji

Natječaj spremačica- čistačica

Povjerenstvo za zapošljavanje obaviti će procjenu prijavljenih kandidata na usmenom razgovoru.

Obavijest – spremač-icačistač-ica

Natječaj- ruski jezik

Obavijest o izboru kandidata – ruski jezik

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natječaj-hrvatski jezik

Obavijest o izboru kandidata – hrvatski jezik

 Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

            ·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

            ·         razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata

         OPĆI DIO:

           –  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

        –  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

        –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

        STRUČNI DIO:

        –  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

        –  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

        –  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni          i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Natječaj-pomoćni radnik na školskom poljoprivrednom dobru

Obavijest o izboru kandidata – pomoćni radnik

Opis poslova radnog mjesta:

–            obavlja poslove na poljoprivrednim površinama – rad traktorom, priključcima (oranje, podrivanje, tanjuranje, gnojidba, priprema sjetve, sjetva, prihrana, navodnjavanje i slično)

–            obavlja poslove uređenja objekta na školskom poljoprivrednom dobru i njegovog okoliša (košnja trave, uređenje hortikulture)

–            vrši nadzor nad ispravnošću uređaja, opreme i alata

–            vodi brigu o popravcima i servisima na poljoprivrednoj mehanizaciji

–            popravlja kvarove manjeg opsega na poljoprivrednoj mehanizaciji i alatima

–            čisti snijeg ispred školskog poljoprivrednog dobra i prolaz kojim se dolazi do školskog poljoprivrednog dobra

–       obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja školskog poljoprivrednog dobra

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

                  ·         razgovor (intervju) s kandidatima

Natjecaj_stručnjak edkukacijsko-rehabilitacijskog profila_ pripravništvo

Natjecaj – politika i gospodarstvo – određeno 18h

Obavijest o izboru kandidata – politika i gospodarstvo

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj – engleski jezik – određeno 40 h

Obavijest o izboru kandidata – engleski jezik

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu

Pedagoško-didaktičke kompetencije

Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj – politika i gospodarstvo – određeno 16h

Odluka o poništenju natječaja

Natjecaj – tjelesne i zdravstvene kulture – određeno 11h

Obavijest o izboru kandidata – tjelesna i zdravstvena kultura

Izvori testiranja:

          –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

          –  Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za cestovni promet

          –  Statut Gospodarske škole

            Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
            Pedagoško-didaktičke kompetencije
            Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj – hrvatski jezik – određeno 40 h

Obavijest o izboru kandidata – hrvatski jezik

            Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

            ·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

            ·         razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata

         OPĆI DIO:

           –  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

        –  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

        –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

        STRUČNI DIO:

        –  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

        –  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

        –  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni          i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Natjecaj_-_stručni učitelj instruktor vožnje_određeno_40h

Obavijest o izboru kandidata – instruktor vožnje

Izvori testiranja:

        –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

        –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

        –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

        –  Statut Gospodarske škole

          Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
          Pedagoško-didaktičke kompetencije
          KomunikacijskePropisi u cestovnom prometu          Prijevoz tereta           Upravljanje motornim vozilom C kategorije kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj – nastavnik strukovnih predmeta – promet – određeno 40 h

Obavijest o izboru kandidata – promet određeno

Izvori testiranja:

          –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

          –  Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za cestovni promet

          –  Statut Gospodarske škole

           Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
           Pedagoško-didaktičke kompetencije
           Komunikacijske
           Propisi u cestovnom prometu

Natjecaj – nastavnik strukovnih predmeta – promet – neodređeno 40h

Obavijest o izboru kandidata – promet neodređeno

Izvori testiranja:

         –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

          –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

          –  Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za cestovni promet

          –  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
KomunikacijskePropisi u cestovnom prometu

Javni poziv za pomoćnika u nastavi – 30 h

Obavijest o izboru kandidata – pomoćnik u nastavi – 2 izvršitelja

Javni poziv za pomoćnika u nastavi – 25.5 h

Obavijest o izboru kandidata – pomoćnik u nastavi – 1 izvršitelj

Natjecaj-psihologija – pripravništvo – određeno 2023

Natječaj-stručni suradnik-pripravnik

Natjecaj_spremač-ica neodređeno puno rv

            Obavijest o izboru-spremačica

Natjecaj-psihologija neodređeno 2023

            Obavijest o izboru-psihologija (2)

Natjecaj-pomoćni radnik na školskom poljoprivrednom dobru – neodređeno

             Obavijest o izboru-pomoćni radnik na poljoprivrednom dobru

Natječaj – psihologija

             Obavijest-psihologija

Izvori testiranja:

             –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

             –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

             –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

             –  Statut Gospodarske škole

              Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
              Pedagoško-didaktičke kompetencije
              Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natječaj – fizika

                Obavijest-fizika

Izvori testiranja:

               –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

               –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

               –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

               –  Statut Gospodarske škole

                  Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
                  Pedagoško-didaktičke kompetencije
                  Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natječaj – poljoprivreda

                    Obavijest-poljoprivreda

Izvori testiranja:

                   –  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

                    –  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

                     –  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

                      –  Statut Gospodarske škole

                       Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
                      Pedagoško-didaktičke kompetencije
                      Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Poziv za predstavljanje odabranih ponuda roditeljima na roditeljskom sastanku

Obavijest o izboru agencije_javni poziv2_2023

Natjecaj-psihologija neodređeno 7 sati

Odluka o neodabiru kandidata – psihologija

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima
Natjecaj-strucni-ucitelj-tekstil-_neodredeno_40h

Odluka o odabiru – tekstil – stručni učitelj

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj-edukacijski rehabilitator_neodređeno_40h

Odluka o odabiru – edukacijski rehabilitator

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj-_tekstil_neodređeno_40h

Odluka o odabiru – tekstil – nastavnik strukovnih predmeta

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj-_hrvatski jezik_neodređeno_40h

Odluka o odabiru – hrvatski jezik

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

–  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

–  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

–  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Natjecaj-_poljoprivreda_određeno_40h

Odluka o neodabiru kanidata – poljoprivreda

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj psihologija određeno 3,5 sati

Obavijest o izboru kandidata – psihologija

Natjecaj_-_poljoprivreda_neodređeno_40h

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Obavijest o izboru kandidata – poljoprivreda

Javni poziv – 30,5h – 2022

Obavijest o izboru kandidata – pomoćnik u nastavi

Natjecaj-poljoprivreda određeno 13h

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Strukovne kompetencije kandidata u području agronomije za znanja relevantna za strukovne predmete (kurikulumi) – agrotehničar i poljoprivredni gospodarstvenik.
Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natjecaj-hrvatski jezik 1 određeno 40h

Obavijest o izboru kandidata-hrvatski jezik 1 (1)

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

–  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

–  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

–  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Natjecaj-hrvatski jezik 2 određeno_40h

Obavijest o izboru kandidata-hrvatski jezik 2

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

–  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

–  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

–  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Javni poziv – 26h (pomoćnik u nastavi za 2 učenika)

Odluka o odabiru kandidata-pomoćnik u nastavi

Natječaj-poljoprivreda određeno 13h

Odluka o neodabiru kandidata-stočarstvo

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Strukovne kompetencije kandidata u području agronomije za znanja relevantna za strukovne predmete (kurikulumi) – agrotehničar i poljoprivredni gospodarstvenik.
Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natječaj-poljoprivreda određeno 40h

Odluka o neodabiru kandidata-hortikultura

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Strukovne kompetencije kandidata u području agronomije za znanja relevantna za strukovne predmete (kurikulumi) – agrotehničar i poljoprivredni gospodarstvenik.
Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima

Natječaj-stručni učitelj instruktor vožnje određeno_19h

Obavijest o izboru kandidata-instruktor vožnje

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

Propisi u cestovnom prometuPrijevoz teretaUpravljanje motornim vozilom C kategorije

Natječaj-etika i etika i kultura određeno 25h

Obavijest o izboru kandidata-etika i etika i kultura

Izvori testiranja:

–  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

– Kurikulum nastavnog predmeta Etika

Natječaj-fizika određeno 11h

Obavijest o izboru kandidata-fizika

Izvori testiranja:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Statut Gospodarske škole

KURIKULUM FIZIKE ZA OSNOVNE SKOLE I GIMNAZIJE

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_210.html

UDZBENIK IZ FIZIKE ZA 1 RAZRED SREDNJE SKOLE

Jakov Labor, Fizika 1, udžbenik za 1 razred srednjih škola s dvogodisnjim programom fizike

Natječaj-engleski jezik određeno 40h

Obavijest o izboru kandidata-engleski jezik

Izvori i literatura za testiranje:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

–  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

–  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

–  Nunan, David (1991): Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers, Prentice Hall

Javni natječaj – samoposlužni aparati

Natječaj za upis u obrazovanje odraslih 2022


Natječaji –  pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama

Javni poziv – 23h

Obavijest o izboru kandidata – 23 sata

Javni poziv – 26h

Obavijest o izboru kandidata – 26 sati

Javni poziv – 29h

Odluka o neodabiru kandidata (1)

Javni poziv – 30,5h

Obavijest o izboru kandidata – 30,5 sati

 


 


 Natječaj domar-kotlovničar

Područje testiranja i pravni izvori za pripremu:

– Zakon o zaštiti na radu

– Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

– Statut Gospodarske škole

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje znanje i vještine, snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gospodarskoj školi.

Odluka o neodabiru kandidata

Nabava goriva za službena vozila

Javni-poziv-27-sati-2022

Obavijest o izboru kandidata-pomoćnik u nastavi 2

Natjecaj_-_domar_odredeno_40h_12.4.2022.

Odluka o neodabiru

Područje testiranja i pravni izvori za pripremu:

– Zakon o zaštiti na radu

– Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

– Statut Gospodarske škole

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje znanje i vještine, snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gospodarskoj školi.

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Glasovima većine roditelja, odabrana je ponuda Trakostyan toursa

Javni poziv – 27 sati 2022

Obavijest o izboru kandidata-pomoćnik u nastavi 1

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_40h_31.3.2022.

Obavijest o izboru kandidata-hrvatski jezik (1)

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

Ø  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Ø  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

Ø  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Ø  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

HRVATSKI JEZIK

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_40h_13.1.2022.-2

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

Ø  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Ø  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

Ø  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Ø  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Obavijest o izboru kandidata-hrvatski jezik 1

 

 

ETIKA I KULTURA

Natjecaj_-_etika i etika i kultura_određeno_8h_13.1.2022.

Područja provjere kandidata:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Kurikulum nastavnog predmeta Etika
Statut Gospodarske škole
HRVATSKI JEZIK

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_40h_13.1.2022.-1

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 

·         pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –

stručni dio izvora i literature

·         razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori i literatura za testiranje kandidata

OPĆI DIO:

–  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

–  Statut Gospodarske škole

Ø  Pravilnik o izmjenama i dopuni načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Ø  Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

STRUČNI DIO:

Ø  Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Ø  Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole

–  Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Učiti kako učiti, Zdravlje).

Obavijest o izboru kandidata-hrvatski jezik

 

 

POLJOPRIVREDA

Natjecaj_-_poljoprivreda_određeno_40h_13.1.2022.

Područja provjere kandidata:

Motiviranost za rad na zadanom radnom mjestu
Strukovne kompetencije kandidata u području agronomije
Pedagoško-didaktičke kompetencije
Komunikacijske kompetencije i snalaženje u digitalnim alatima
TEKSTIL

Natjecaj_-_tekstil_određeno_40h_13.1.2022.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora: 

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi– Statut Gospodarske škole– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Obavijest o izboru kandidata-teksti

 

JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za zakup školskog vinograda -30.12.2021.

Jednostavna nabava – Opskrba prirodnim plinom

Gospodarska škola iz Čakovca je u postupku jednostavne nabave „Opskrba prirodnim plinom“.

U privitku se nalazi dokumentacija za nadmetanje – Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik.

Ukoliko Ste zainteresirani, možete poslati svoju ponudu.

Postupak je otvoren do 28.12.2021. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Troškovnik 2021

02 DoN

“Gospodarska škola odabrala je u postupku jednostavne nabave za opskrbu prirodnim plinom ponuditelja MEĐIMURJE PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, čija ponuda je u potpunosti sukladna dokumentaciji o nabavi i odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te ispunjava kriterij za odabir ponude (najniža cijena).”

Javni natječaj za zakup školskog vinograda

“Gospodarska škola odabrala je ponudu ponuditelja OPG – VINOGRADARSTVO I VINARSTVO, DVANAJŠČAK – KOZOL, Rajka Dvanajščak iz Dragoslavca 81.”

Javni-natjecaj-samoposluzni-aparati

“Odabrana je ponuda ponuditelja KAVOMAT d.o.o., Maksimirska cesta 129/2, 10000 Zagreb” kao najpovoljnija ponuda za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.”

Jednostavna nabava za gorivo

Odabrana je ponuda ponuditelja MOBENZ d.o.o., Svetojelenska cesta 18, 40000 Čakovec koja je u potpunosti sukladna dokumentaciji o nabavi i odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave te ispunjava kriterij za odabir ponude (najniža cijena).”  

TEKSTIL

Natjecaj-tekstil (VSS) _neodredeno_40h_22.11.2021.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora: – Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi– Statut Gospodarske škole– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Temeljem provedenog natječaja za mjesto nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja tekstila  KLASA: 112-02/21-01/12, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 22. studenog 2021. godine za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja tekstila te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odabrana je IVANA ĐEBIĆ DANENHAUER, mag. ing. techn. tex.

 

 

KEMIJA

Natjecaj-kemija _odredeno_13h_16.11.2021.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora: – Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi– Statut Gospodarske škole– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu kemije KLASA: 112-03/21-01/26, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 16. studenog 2021. godine za popunu radnog mjesta nastavnika/cu kemije te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno odabrana je NADA BLAŽEKA, prof. kemije i bilogije (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

BIOLOGIJA

Natjecaj-biologija _odredeno_11h_16.11.2021.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora: – Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi– Statut Gospodarske škole– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu biologije KLASA: 112-03/21-01/27, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 16. studenog 2021. godine za popunu radnog mjesta nastavnika/ce biologije te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno odabrana je NADA BLAŽEKA, prof. kemije i biologije (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Natjecaj-edukacijski rehabilitator _neodredeno_40h_8.11.2021.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

Temeljem provedenog natječaja za mjesto stručni suradnik – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator-rehabilitator ili socijalni pedagog) KLASA: 112-02/21-01/11, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. studenog 2021. godine za popunu radnog mjesta stručni suradnik – edukator-rehabilitator te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odabrana je ANJA PERCAČ, magistra edukacijske rehabilitacije (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

TEKSTIL

Natjecaj-stručni učitelj – tekstil _odredeno_40h_8.11.2021.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, testirati će se radi provjere njihovih vještina u izradi zadanog odjevnog predmeta. Povjerenstvo            za zapošljavanje će o točnom datumu i vremenu testiranja kandidate obavijestiti e-mailom najmanje tri (3) dana prije dana određenog za procjenu              odnosno testiranje.

Temeljem provedenog natječaja stručni učitelj/ica predmeta stručna praksa iz područja tekstil za  KLASA: 112-03/21-01/25, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. studenog 2021. godine za popunu radnog mjesta stručni učitelj/ica predmeta stručna praksa iz područja tekstil te za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odabrana je ANDREJA MODRINJAK, ing. odjevne tehnologije uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

 

 

PSIHOLOGIJA

Natjecaj-nastavnik psihologije _neodredeno_7,5h_15.10.2021.

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu psihologije KLASA: 112-02/21-01/10, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 15. listopada 2021. godine               za popunu radnog mjesta nastavnik/ca psihologije te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati                                   tjedno izabrana je HEDA MISLOVIĆ, mag. psych. (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

 

RAVNATELJ

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Gospodarske škole 2021

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gospodarske škole objavljen je u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Gospodarske škole dana 13.                        listopada 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Gospodarske škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gopodarske škole je u prilogu.

Obavijest o ishodu natječaja za ravnatelja

 

 

TEKSTIL

Natjecaj-stručni učitelj – tekstil _odredeno_40h_11.10.2021.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, testirati će se radi provjere njihovih vještina u izradi zadanog odjevnog predmeta.                                 Povjerenstvo za zapošljavanje će o točnom datumu i vremenu testiranja kandidate obavijestiti e-mailom najmanje tri (3) dana prije dana                               određenog za procjenu odnosno testiranje.

Odluka_o_neodabiru_kandidata-stručni učitelj

 

 

INFORMATIKA

Natjecaj-nastavnik informatike _neodredeno_9h_11.10.2021.

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu informatike KLASA: 112-02/21-01/9, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 11. listopada 2021. godine za            popunu radnog mjesta nastavnik/ca informatike te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno izabrana je            MATEA HORVAT, mag. educ. math. et inf. (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

 

PROMET

Natjecaj-nastavnik strukovnih predmeta – promet _odredeno_26h_11.10.2021.

Popis područja testiranja/procjene iz stručnog dijela:

1. Prijevoz tereta
2. Prometna tehnika
3. Propisi u cestovnom prometu

Opći dio:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u
osnovnoj i srednjoj školi
          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postucima i
elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja cestovni promet KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 2109-60-                01-21-1 od 11. listopada 2021. godine te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno izabrana je MATEJA                VLAŠIĆ, mag. ing. traff. (VSS)

 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Natjecaj-edukacijski rehabilitator _neodredeno_40h_11.10.2021.

          Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

          Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

           Odluka_o_neodabiru_kandidata-edukacijski rehabilitator

           Odluka_o_neodabiru_kandidata-edukacijski rehabilitator

 

HRVATSKI JEZIK

Natjecaj_-_hrvatski jezik_neodređeno_40h_27.9.2021.

          Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –

-stručni dio izvora i literature
-razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata:

          OPĆI DIO:

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– Statut Gospodarske škole
– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
– Državni pedagoški standard

          STRUČNI DIO:
– Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
– Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole
– Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni              kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije,           Učiti kako učiti, Zdravlje).

          Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu hrvatskoga jezika KLASA: 112-02/21-01/7, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 27. rujna 2021. godine            za popunu radnog mjesta nastavnika/ce hrvatskoga jezika te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati                            tjedno izabrana je NATAŠA CILAR, mag. educ. philol. croat. i mag. španjolskog jezika i književnosti (VSS).

 

PROJEKTI

Natječaj za Gi-Baj-Mo 5

          Odluka o neodabiru kandidata Gi-Baj-Mo 5

Natječaj za International Fortklift Training

          Odluka o neodabiru kandidata International Forklift Training

Natječaj za VET to VET

          Odluka o neodabiru kandidata VET to VET

 

 

POLJOPRIVREDA

Natjecaj_-_poljoprivreda_određeno_40h_8.9.2021.

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu strukovnih predmeta – poljoprivreda KLASA: 112-03/21-01/20, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8.              rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu strukovnih predmeta – poljoprivreda te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                puno radno vrijeme izabrana je MONIKA KRALJIĆ, mag. ing. fitomedicine.

 

TEKSTIL

Natjecaj_-_tekstil_određeno_40h_8.9.2021.

Natječaj je poništen i ponovno će se raspisati.

 

PROMET

Natjecaj_-_promet_određeno_25h_8.9.2021.

Testiranje odnosno procjena kandidata za radno mjesto nastavnik/ca strukovnih predmeta – promet održati će se u uredu pedagoginje škole pred                 povjerenstvom za zapošljavanje u petak, 24. rujna 2021. godine u 9:45 sati.

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu strukovnih predmeta – promet KLASA: 112-03/21-01/18, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. rujna               2021. godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu strukovnih predmeta – promet te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno                     radno vrijeme izabran je sveučilišni specijalist intermodalnog transporta, MATIJA HABUŠ,  dipl. ing. prometa.

 

 

HRVATSKI JEZIK

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_18h_8.9.2021.

          Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –

-stručni dio izvora i literature
-razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata:

          OPĆI DIO:

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– Statut Gospodarske škole
– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
– Državni pedagoški standard

          STRUČNI DIO:
– Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
– Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole
– Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni                 kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske                               tehnologije,           Učiti kako učiti, Zdravlje).

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu hrvatskoga jezika KLASA: 112-03/21-01/19, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. rujna 2021.                       godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu hrvatskoga jezika te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme                               izabrana je INES KRZNAR HAJDINJAK, mag. educ. hrvatskoga jezika i književnosti.

 

JAVNI POZIV

Javni poziv – 27 sati

Temeljem provedenog natječaja za pomoćnika/cu u nastavi učeniku s teškoćama KLASA: 112-03/21-01/16, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 7.                       rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta pomoćnik u nastavi učeniku s teškoćama te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                             nepuno radno vrijeme izabrane su MONIKA TRSTENJAK i LANA-LUCIJA MURŠIĆ.

Javni poziv – 30 sati

Temeljem provedenog natječaja za pomoćnika/cu u nastavi učeniku s teškoćama KLASA: 112-03/21-01/17, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od                          7. rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta pomoćnik u nastavi učeniku s teškoćama te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                               nepuno  radno vrijeme do 30 sati tjedno izabrana je ŽANA MARIJA PODGORELEC, mag. povijesti.

Javni poziv – 28h

Javni poziv – 32h

Obavijest po javnom pozivu