Natječaji

Školska godina 2021./2022.

Javni natječaj za zakup školskog vinograda

Natjecaj-tekstil (VSS) _neodredeno_40h_22.11.2021.

Natjecaj-kemija _odredeno_13h_16.11.2021.

Natjecaj-biologija _odredeno_11h_16.11.2021.

Natjecaj-edukacijski rehabilitator _neodredeno_40h_8.11.2021.

Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

Natjecaj-stručni učitelj – tekstil _odredeno_40h_8.11.2021.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, testirati će se radi provjere njihovih vještina u izradi zadanog odjevnog predmeta. Povjerenstvo            za zapošljavanje će o točnom datumu i vremenu testiranja kandidate obavijestiti e-mailom najmanje tri (3) dana prije dana određenog za procjenu              odnosno testiranje.

Natjecaj-nastavnik psihologije _neodredeno_7,5h_15.10.2021.

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu psihologije KLASA: 112-02/21-01/10, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 15. listopada 2021. godine               za popunu radnog mjesta nastavnik/ca psihologije te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 7,5 sati                                   tjedno izabrana je HEDA MISLOVIĆ, mag. psych. (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Gospodarske škole 2021

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gospodarske škole objavljen je u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Gospodarske škole dana 13.                        listopada 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama i mrežnoj stranici Gospodarske škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gopodarske škole je u prilogu.

Natjecaj-stručni učitelj – tekstil _odredeno_40h_11.10.2021.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, testirati će se radi provjere njihovih vještina u izradi zadanog odjevnog predmeta.                                 Povjerenstvo za zapošljavanje će o točnom datumu i vremenu testiranja kandidate obavijestiti e-mailom najmanje tri (3) dana prije dana                               određenog za procjenu odnosno testiranje.

Odluka_o_neodabiru_kandidata-stručni učitelj

Natjecaj-nastavnik informatike _neodredeno_9h_11.10.2021.

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu informatike KLASA: 112-02/21-01/9, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 11. listopada 2021. godine za            popunu radnog mjesta nastavnik/ca informatike te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno izabrana je            MATEA HORVAT, mag. educ. math. et inf. (VSS) uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

Natjecaj-nastavnik strukovnih predmeta – promet _odredeno_26h_11.10.2021.

Popis područja testiranja/procjene iz stručnog dijela:

1. Prijevoz tereta
2. Prometna tehnika
3. Propisi u cestovnom prometu

Opći dio:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u
osnovnoj i srednjoj školi
          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postucima i
elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu strukovnih predmeta iz područja cestovni promet KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 2109-60-                01-21-1 od 11. listopada 2021. godine te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno izabrana je MATEJA                VLAŠIĆ, mag. ing. traff. (VSS)

Natjecaj-edukacijski rehabilitator _neodredeno_40h_11.10.2021.

          Testiranje će se provesti iz sljedećih izvora:

          Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika s teškoćama u razvoju

          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
          https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
          https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_102_1992.html

           Odluka_o_neodabiru_kandidata-edukacijski rehabilitator

Natjecaj_-_hrvatski jezik_neodređeno_40h_27.9.2021.

          Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –

-stručni dio izvora i literature
-razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata:

          OPĆI DIO:

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– Statut Gospodarske škole
– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
– Državni pedagoški standard

          STRUČNI DIO:
– Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
– Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole
– Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni              kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije,           Učiti kako učiti, Zdravlje).

          Temeljem provedenog natječaja za nastavnika/cu hrvatskoga jezika KLASA: 112-02/21-01/7, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 27. rujna 2021. godine            za popunu radnog mjesta nastavnika/ce hrvatskoga jezika te za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati                            tjedno izabrana je NATAŠA CILAR, mag. educ. philol. croat. i mag. španjolskog jezika i književnosti (VSS).

Odluka_o_neodabiru_kandidata-edukacijski rehabilitator

Natječaj za Gi-Baj-Mo 5

          Odluka o neodabiru kandidata Gi-Baj-Mo 5

Natječaj za International Fortklift Training

          Odluka o neodabiru kandidata International Forklift Training

Natječaj za VET to VET

          Odluka o neodabiru kandidata VET to VET

Natjecaj_-_poljoprivreda_određeno_40h_8.9.2021.

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu strukovnih predmeta – poljoprivreda KLASA: 112-03/21-01/20, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8.              rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu strukovnih predmeta – poljoprivreda te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                puno radno vrijeme izabrana je MONIKA KRALJIĆ, mag. ing. fitomedicine.

Natjecaj_-_tekstil_određeno_40h_8.9.2021.

Natječaj je poništen i ponovno će se raspisati.

Natjecaj_-_promet_određeno_25h_8.9.2021.

Testiranje odnosno procjena kandidata za radno mjesto nastavnik/ca strukovnih predmeta – promet održati će se u uredu pedagoginje škole pred                 povjerenstvom za zapošljavanje u petak, 24. rujna 2021. godine u 9:45 sati.

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu strukovnih predmeta – promet KLASA: 112-03/21-01/18, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. rujna               2021. godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu strukovnih predmeta – promet te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno                     radno vrijeme izabran je sveučilišni specijalist intermodalnog transporta, MATIJA HABUŠ,  dipl. ing. prometa.

Natjecaj_-_hrvatski jezik_određeno_18h_8.9.2021.

          Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ce hrvatskog jezika –

-stručni dio izvora i literature
-razgovor (intervju) s kandidatima

          Izvori i literatura za testiranje kandidata:

          OPĆI DIO:

– Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
– Statut Gospodarske škole
– Pravilnik o izmjenama i dopunama načina, postupaka i elemenata vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
– Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
– Državni pedagoški standard

          STRUČNI DIO:
– Hrvatski pravopis. 2013. ur. Jozić, Ž. i dr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
– Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje škole
– Stručno-metodička znanja: godišnje planiranje nastave i vrednovanje u nastavi Hrvatskoga jezika, metodički pristupi u nastavi, međupredmetni                 kurikuli (Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske                               tehnologije,           Učiti kako učiti, Zdravlje).

Temeljem provedenog natječaja za u nastavika/cu hrvatskoga jezika KLASA: 112-03/21-01/19, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 8. rujna 2021.                       godine za popunu radnog mjesta nastavika/cu hrvatskoga jezika te za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme                               izabrana je INES KRZNAR HAJDINJAK, mag. educ. hrvatskoga jezika i književnosti.

Javni poziv – 27 sati

Temeljem provedenog natječaja za pomoćnika/cu u nastavi učeniku s teškoćama KLASA: 112-03/21-01/16, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od 7.                       rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta pomoćnik u nastavi učeniku s teškoćama te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                             nepuno radno vrijeme izabrane su MONIKA TRSTENJAK i LANA-LUCIJA MURŠIĆ.

Javni poziv – 30 sati

Temeljem provedenog natječaja za pomoćnika/cu u nastavi učeniku s teškoćama KLASA: 112-03/21-01/17, URBROJ: 2109-60-01-21-1 od                          7. rujna 2021. godine za popunu radnog mjesta pomoćnik u nastavi učeniku s teškoćama te za zasnivanje radnog odnosa na određeno                               nepuno  radno vrijeme do 30 sati tjedno izabrana je ŽANA MARIJA PODGORELEC, mag. povijesti.

Javni poziv – 28h

Javni poziv – 32h

Obavijest po javnom pozivu