Select Page

JAVNA NABAVA

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Gospodarska škola, kao javni naručitelj, u sukobu interesa.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave-2023

 

Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave “Usluga upravljanja projektom i administracije”

01_Poziv na dostavu ponuda

02_Prilog I_Ponudbeni list

03_Prilog II_Troskovnik

04_Prilog III_Izjava o nekažnjavanju

I. pojasnjenje Poziva na dostavu ponuda-1