IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI

IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI

 

1. Duplikat/prijepis svjedodžbi

Škola izrađuje original svjedodžbe samo za svoje polaznike i ne posjeduje u arhivi originale ili preslike svjedodžbi.

Duplikate svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta.

Obrascem Zahtjeva u prilogu može se zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

 

2. Način i uvjeti izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi

Na temelju Odluke Školskog odbora od 31. svibnja 2023. izrada duplikata/prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 20,00 EUR po svjedodžbi.

Zahtjevi se podnose se u tajništvu Škole svakim radnim danom.

Zainteresirane stranke dužne su čitljivo i u cijelosti popuniti obrazac Zahtjeva, koji mogu preuzeti ovdje.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09) duplikat/prijepis svjedodžbe izdaje se najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana podnošenja potpuno ispunjenog Zahtjeva i obavljene uplate,

Duplikat/prijepis svjedodžbe može podići osobno stranka ili član uže obitelji (roditelj/ staratelj, punoljetno dijete, bračni drug), a sve ostale osobe uz predočenje punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Postupak za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe:

Popuniti čitljivo i u cijelosti Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe

Uplatiti na žiro račun Škole IBAN: HR1623400091116013556 odgovarajući iznos ovisno o broju dokumenata za koje se traži duplikat/prijepis (dokaz o plaćanju poslati na uvid na e-mail).

Zahtjev duplikat prijepis svjedodžbe

Naknada – svjedodžbe