Dokumenti

STATUT I OPĆI AKTI

Plan brojčanih oznaka 2022

Plan klasifikacijskih oznaka 2022

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Gospodarske škole 2021

Statut Gospodarske škole-pročišćeni tekst

Pravilnik o kućnom redu Gospodarske škole Čakovec

Pravilnik o radu

Etički kodeks Gospodarske škole Čakovec

Pravilnik o korištenju službenih vozila Gospodarske škole Čakovec

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Pravilnik Gospodarske škole Čakovec

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Pravilnik o zapošljavanju

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2019.​

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Procedura obračuna i isplate naknade troškova prijevoza radnika

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave-2023

obrazac za prijavu nepravilnosti

GODIŠNJI PLAN I ŠKOLSKI KURIKULUM

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022-2023

KURIKULUM 2022-2023

Prilog 1- zaduženja 2022-2023

Prilog 2-Odluka Godišnji plan i programa rada

Prilog 3-Odluka Školski kurikulum

 

Kurikulum za šk. god. 2021/2022

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Arhiva

 

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE

Školski razvojni plan

Strategija internacionalizacije

Strategija internacionalizacije 2020 -2025.

Priručnik za provedbu projektnih aktivnosti

Akcijski plan

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

izvršenje 1-12-2022

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 1-12-2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 1-12

referentna stranica 1-12-2022

Godisnje_izvjesce 2022

Financijski plan 2023-2025-II. razina

Obrazloženje financijskog-plana 2023-2025–1

Financijski plan 2022.-Izmjene i dopune -III. RAZINA-Školski odbor

Obrazloženje uz Izmjene i dopune financijskog plana

Obrasci financijskih izvještaja

Obračun 1-6-2021

Bilješke 1.-6.2021

Bilješke 1-12-2021

izvrsenje proracuna za 2021 godinu

Odluka o izvršenju 2021.

izvjestaj- vlastiti prihodi 1-12-2021

biljeske 1-6-2022

izvjestaj- vlastiti prihodi 1-6-2022

izvršenje proračuna-1-6-2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.2

Obrazloženje-polugodišnji izvještaj o izvršenju 1-6-2022

Odluke referentna 1-6-2022

Arhiva

 

FINANCIJSKI PLAN

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

Prijedlog fin.plana 2022-2024-III. razina-ukupno

Izmjene fin.plana 2021- III. razina

 Prijedlog fin.plana 2020.-2022.-ukupno škola

Obrazloženje financijskog plana za 2022.g

Arhiva

 

PLAN NABAVE

Plan nabave 2023.

Plan Nabave 2022

Plan nabave 2021

Arhiva