Dokumenti

STATUT I OPĆI AKTI

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Gospodarske škole 2021

Statut Gospodarske škole-pročišćeni tekst

Pravilnik o kućnom redu Gospodarske škole Čakovec.pdf

Pravilnik o radu

Etički kodeks Gospodarske škole Čakovec.pdf

Pravilnik o korištenju službenih vozila Gospodarske škole Čakovec.pdf

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Pravilnik Gospodarske škole Čakovec

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole

Pravilnik o zapošljavanju

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2019.​

GODIŠNJI PLAN I ŠKOLSKI KURIKULUM

Kurikulum za šk. god. 2021/2022

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kurikulum za šk. god. 2020./2021.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Kurikulum za šk. god. 2019./2020.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Kurikulum za šk. god. 2018./2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Tablica zaduženja sa izmjenama u 2. polugodištu – šk. god. 2018.19.

Školski kurikulum 2019-2020 – dopuna

Odluka o izmjeni GPP-a šk.god. 2019.-2020.

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE

Školski razvojni plan

Strategija internacionalizacije

Strategija internacionalizacije 2020 -2025.

Priručnik za provedbu projektnih aktivnosti

Akcijski plan

FINANCIJSKI AKTI

Financijsko izvjesce prihoda i rashoda za 1-12-2018

Obracun 1-12-2018

Prijedlog raspodjele fin-rez-2018

Biljeske 1-12-2018

Obrazloženje financijskog plana za 2017

Tabele 1,2,3 – ukupni plan – 2017-2019

Tabele 1,2,3 -ukupni plan – izmjene

Plan nabave – 2016

Plan nabave – 2017

Plan nabave – izmjene – 2016

Financijsko izvješće prihoda i rashoda za 2016.

Pregled vlastitih prihoda i rashoda škola kojima je osnivač Međimurska županija

Financijsko izviješće

Izmjene plana nabave – 2017

Plan nabave – 2018

Obrazloženje financijskog plana 2018.

Tabele 1,2,3 – ukupni plan – izmjene

Tabele 1,2,3 – 2018.-2020. ukupno III. razina

Financijski plan 2019-2021

Obrazloženje Financijskog plana za 2019. 

Odluka o korekciji financijskog rezultata

Tabele 1,2,3 – 2018. – 2020. – IZMJENE

Bilješke 1-6-2019

Izvještaj- vlastiti prihodi 1-6-2019

Obračun 1-6-2019

Tabele 1, 2 i 3 -2019-IZMJENE-skolski odbor 3.razina

Obrazloženje financijskog plana za 2020. g.

Prilog 1- Prijedlog fin.plana 2020.-2022.-ukupno škola

Bilješke uz obračun 1.-12.2019

Izvještaj- vlastiti prihodi 1-12-2019

Obračun 1.-12-2019.

Prijedlog raspodjele fin-rez-2019

Plan_nabave_2020

Odluka o korekciji financijskog rezultata -2019

Obračun 1-6-2020

Izvještaj- vlastiti prihodi 1-6-2020

Bilješke 1-6-2020

Prijedlog fin.plana 2021-2023-ukupno -III. razina

Izmjene  fin.plana 2020 – III. razina

Obrazlozenje financijskog plana za 2021.g.

Plan_nabave_2021

Biljeske 1-12-2020

Obracun 1-12-2020

20-010-505-19062-BI.doc
20-010-505-19062-FI.xls
odluka o raspodjeli fin-rez-2017 (2).xlsx
Pavilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada skole.pdf
prijedlog raspodjele fin-rez-2017.xlsx

BILJESKE 1-6-2021

obracun 1-6-2021

Prilog 1- Prijedlog fin.plana 2022-2024-III. razina-ukupno

Prilog 1- Izmjene fin.plana 2021- III. razina

obrazlozenje financijskog plana za 2022.g