Select Page
Raspored sati potražite u kanalu SRO u Microsoft Teams aplikaciji.

 

S A T N I C A

PRIJE PODNE POSLIJE PODNE
1. sat: 7.20 –   8.05 1. sat: 13.15 – 14.00
2. sat: 8.10 –   8.55 2. sat: 14.05 – 14.50
3. sat: 9.00 –   9.45 3. sat: 14.55 – 15.40
odmor: 9.45 –  10.00 odmor: 15.40 – 15.55
4. sat: 10.00 –  10.45 4. sat: 15.55 – 16.40
5. sat: 10.50 –  11.35 5. sat: 16.45 – 17.30
6. sat: 11.40 –  12.25 6. sat: 17.35 – 18.20
7. sat: 12.25 –  13.05 7. sat: 18.20 – 19.05