Select Page

Vozač motornog vozila

Poslovi koje obavljaju vozači su priprema vozila i dokumentacije za obavljanje prijevoznog zadatka, obavljanje ukrcaja, osiguranja i zaštite tereta, prijevoz tereta, opskrba vozila gorivom i mazivom, upravljanje vozilom i priprema vozila za sljedeći prijevozni zadatak. Detaljniji zadaci vozača su:

 • pripremanje vozila za izvršenje prijevoznog zadatka
 • preuzimanje prijevozne dokumentacije
 • postavljanje vozila na ukrcajno mjesto i preuzimanje tereta
 • kontroliranje i obavljanje ukrcaja, osiguranje i zaštita tereta
 • preuzimanje dokumentacije od pošiljaoca
 • prijevoz tereta od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja
 • opskrba vozila gorivom i mazivom
 • upravljanje vozilom u svim vremenskim uvjetima i prometnim situacijama
 • briga o sigurnosti prometa na cestama
 • kontrola rada motora
 • kontrola stanja tereta i vozila
 • provođenje svih postupaka koji su obavezni pri prometnoj nezgodi ili oštećenju tereta
 • održavanje kontakta s disponentom, prometnikom, kontrolnim osobljem, komitentima, organima MUP-a
 • popunjavanje dokumentacije (putni nalog, kontrolna knjižica za vozača motornog vozila u prometu na cestama, itd.)
 • predaja tereta s dokumentacijom primaocu na mjestu iskrcaja
 • iznalaženje povratnog tereta i izvršavanje poslova u vezi s tim (ukoliko povratni teret nije osiguran)
 • izvještaj o izvršenom prijevozu i predaja sređene dokumentacije nakon obavljenog prijevoznog procesa
 • priprema vozila za sljedeći prijevozni zadatak

Valja naglasiti da je ovo izrazito deficitarno zanimanje te je radno mjesto praktički osigurano.
Nakon završetka nastavnog programa može nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Vozač motornog vozila (pdf) – kliknite ovdje za pregled

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Politika i gospodarstvo 2 64 64
TZK 2 70 2 70 2 64 204
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Geografija 2 70 2 70[1] 140
Matematika 2 70 2 70 2 64 204
Fizika 2 70 70
Računalstvo 2 70
Ukupno 18 630 12 420 12 384 1434
STRUČNO – TEORIJSKI DIO
Osnove prijevoza i prijenosa 2 70 70
Goriva i maziva 2 70 70
Cestovna vozila 3 105 2 70 2 64 239
Prva pomoć u cestovnom prometu 1 35 35
Prometna kultura 2 70 70
Propisi u cestovnom prometu 2 70 70
Prijevoz tereta 3 96  
Prijevoz putnika 2 64  
Prometna tehnika 2 64  
Izborni predmeti 2 70 2 70 2 64 204
Drugi strani jezik, Prometna infrastruktura, Tehnologija prijevoza            
Ukupno 9 315 9 315 11 352 982
PRAKTIČNI DIO
Praktična nastava 2 70 7 245 7 224[2] 539
Upravljanje motornim vozilom C kategorije[3] 1,5 45[4] 45
Ukupno 2 70 7 245 8,5 269 584
Sveukupno 29 1015 28 980 31,5 1005 3000
[1] 35 sati Prometne geografije
[2] 35 sati u funkciji završnog ispita
[3] Za polaznike programa obrazovanja odraslih obvezna je B kategorija i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.
[4] nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije.