Tehničar modelar obuće i kožne galanterije

Tehničar modelar obuće i kožne galanterije samostalno modelira, priprema i organizira proizvodnju, promovira i prodaje obuću i kožnu galanteriju te pripadajuće usluge. Posao obavlja u industrijskim pogonima, obrtničkim, proizvodnim i uslužnim radionicama, modnim salonima, prodavaonicama i uredima.

Nakon završetka škole, osim zaposlenja, moguće je položiti maturu i nastaviti školovanje na fakultetu ili veleučilištu. Također, moguće je položiti majstorski ispit koji omogućuje samostalno otvaranje i vođenje vlastite djelatnosti.

Nastavni plan

OPĆE OBRAZOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OPĆEOBRAZOVNI Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Geografija 2 1
TZK 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Ukupno sati 20 19 13 13
POSEBNI STRUKOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OBVEZNI STRUKOVNI MODULI Modeliranje obuće i kožne galanterije Modeliranje obuće i kožne galanterije 2 2 2
Računalno modeliranje obuće i kožne galanterije 3 3
Razvoj proizvoda Razvoj modela 2 2
Materijali za izradu obuće i kožne galanterije 2 2
Tehnologija proizvodnje 2 2
Moda Oblikovanje modnih dodataka 2 1
Modni dizajn 2 2
Izrada proizvoda Izrada obuće i kožne galanterije 3 3 6 6
Modno poslovanje Modna tvrtka 2 2
Računalstvo 1 1
Ukupno sati 12 11 17 15
IZBORNI STRUKOVNI MODULI Modeliranje obuće Računalno modeliranje obuće 2 2
Projektno modeliranje 4
Modeliranje kožne galanterije Računalno modeliranje kožne galanterije 2 2
Projektno modeliranje kožne galanterije 4
Tradicija i moda Tradicija i moda 2 2
Tradicijski projekt 4
Poslovne komunikacije Poslovna komunikacija 2
Marketing 2
Marketinški projekt 4
Kreativna izrada proizvoda Kreativna izrada proizvoda 2 2 4
Ukupno sati 2 2 4
Ukupno sati strukovnog modula 12 13 19 19
SVEUKUPNO SATI 32 32 32 32