Select Page

Tehničar cestovnog prometa

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke važne za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Konkretni zadaci mogu mu biti:

 • proučavanje, prikupljanje i praćenje podataka o prometnim pojavama
 • proučavanje i prikupljanje podataka o prometnom tržištu
 • ugovaranje prijevoza
 • razvrstavanje narudžbi, odabir vozila i voznog osoblja za prijevoz
 • izdavanje potrebne dokumentacije za prijevoz
 • utvrđivanje i odabir itinerera
 • utvrđivanje vremenskih i ostalih uvjeta za prijevoz
 • osiguranje prijevoza
 • izrada elaborata pri prijevozu specijalnih tereta
 • obavljanje poslova u vezi sa špediterskom djelatnošću
 • obračun prijevoza i utvrđivanje stupnja rentabilnosti prijevoza na temelju dokumentacije
 • vođenje postupaka u slučaju oštećenja tereta, prtljage, putnika, reklamacije, prometnih nezgoda itd.
 • vođenje evidencije o utrošku sredstava, goriva, maziva, auto guma, rezervnih dijelova, dnevnica i radnom vremenu vozača
 • analiza dijagrama tahografa
 • sudjelovanje u izradi redova vožnje u linijskom prijevozu
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju službe sigurnosti prometa u poduzeću
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju skladišta
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju prometne službe na autobusnim i teretnim kolodvorima
 • poslovi s novcem i vrijednosnim papirima (čekovima, bonovima za gorivo, voznim kartama)
 • briga oko carinskih i ostalih dokumenata u međunarodnom prijevozu (za vozilo, osoblje, teret, putnike)
 • poslovi u vezi s registracijom, tehničkim pregledima i osiguranjem motornih vozila
 • praćenje propisa iz oblasti prometa, osobito cestovnog i gradskog, i njihove povezanosti s ostalim granama prometa
 • poslovi u vezi s regulacijom prometa u kretanju i mirovanju
 • praćenje i uključivanje u rad na računalu
 • poslovna suradnja s prijevoznicima drugih grana prometa
 • organiziranje suvremenih načina prijevoza (kombinirani, integralni, …) .

Uglavnom se zapošljava na autobusnim kolodvorima gdje vodi brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta te u drugim poduzećima koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, cestovno-teretnim terminalima, poduzećima za unajmljivanje vozila i stanicama za tehnički pregled vozila.

To je zanimanje traženo i u prometnoj policiji, a daje dobru osnovu za upis na Policijsku akademiju ili neku drugu srodnu visokoškolsku ustanovu (npr. Prometni fakultet).

Tehničar cestovnog prometa-140324-nastavni-plan-i-program

Nastavni plan

OPĆE OBRAZOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OPĆEOBRAZOVNI Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Geografija 2 1
TZK 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2
Kemija 2
Politika i gospodarstvo 2
Ukupno sati 21 16 11 13
POSEBNI STRUKOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OBVEZNI STRUKOVNI MODULI Prijevoz putnika i tereta Osnove prijevoza i prijenosa 2
Prijevoz tereta 2 2 2
Poslovanje tvrtke u cestovnom prometu 2 2
Inteligentni prometni sustavi 2
Prijevoz putnika 3
Ekonomika prometa 2
Sigurnost cestovnog prometa Propisi u cestovnom prometu 2
Prometna tehnika 5 5
Ekologija u prometu 1 1    
Prva pomoć u cestovnom prometu 1
Cestovna infrastruktura Ceste i cestovni objekti 4
Prometna geografija 1
Cestovna vozila Grafičke komunikacije u prometu 2
Cestovna vozila 1 1 2
Računalstvo 2
Učenje temeljeno na radu 3 2 3
Ukupno sati 8 13 17 17
IZBORNI STRUKOVNI MODULI Izborni strukovni modul Strani jezik u struci 2 2 2 2
Psihologija rada 2
Komunikologija 2
Statistika 2
Fizika 2 2 2
Poduzetništvo 2
Ukupno sati 2 6 6 6
Ukupno sati strukovnog modula 10 15 19 19
SVEUKUPNO SATI 31 31 30 32