Pomoćni vrtlar

Pomoćni vrtlar obavlja pomoćne poslove vezane za proizvodnju cvijeća, povrća, ukrasnog bilja i drveća te za uređivanje i održavanje zelenih površina, parkova, groblja, sportskih terena. Tijekom izobrazbe kod učenika se razvijaju spretnost i motorika ruku, fizička kondicija, ljubav prema prirodi i cvijeću te određeni smisao za estetiku i uređenje okoliša.

Školovanje za pomoćnog vrtlara preporuča se onima koji vole prirodu.

Zaposlenje je moguće u vrtlarskoj proizvodnji ili poduzeću za uređenje i održavanje zelenih površina.

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Etika i kultura 1 35 1 35 1 32 102
Matematika 3 105 3 105 2 96 306
Politika i gospodarstvo 1 35 1 32 67
TZK 2 70 2 70 2 64 204
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tehnologija zanimanja 3 105 3 105 3 96 306
Stručna praksa 14 490 14 490 21 672 1652
Ukupno 27 945 28 980 34 1120 3045