Select Page

Poljoprivredni gospodarstvenik

Tijekom trogodišnjeg obrazovanja učenik u zanimanju poljoprivredni gospodarstvenik obrazuje se u poznavanju osnovnih osobina poljoprivredne proizvodnje iz područja ratarstva, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i stočarstva. Na praktičnoj nastavi stječe vještine i sposobnosti u uzgoju i zaštiti poljoprivrednih kultura te rukovanju poljoprivrednom mehanizacijom. Znanje u ovom zanimanju nadopunjuje se predmetom Tržište za lakše planiranje svrsishodne i isplative proizvodnje.

Nakon školovanja može se zaposliti u poljoprivrednom gospodarstvu, registrirati i voditi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i različite oblike poljoprivredne proizvodnje.

Kao poslije svih trogodišnjih oblika školovanja, i poslije ovoga se može nastaviti školovanje.

Poljoprivredni gospodarstvenik, cvjećar (pdf) – kliknite ovdje za pregled

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 2 70 2 70 2 64 204
Politika i gospodarstvo 2 70 70
Matematika 1 35 1 35 1 32 102
Računalstvo 1 32 32
Ukupno 11 385 11 385 10 320 1090
STRUČNI DIO
Ratarstvo 2 70 1 35 105
Voćarstvo 2 70 70
Vinogradarstvo i vinarstvo 2 64 64
Povrćarstvo 1 35 1 35 70
Mehanizacija 2 70 1 35 1 32 137
Zaštita bilja 1 35 1 32 67
Stočarstvo 2 70 2 70 1 32 172
Tržište 1 35 2 64 99
Obvezni izborni program 2 70 2 70 1 32 162
Praktična nastava 12 420 12 420 16 512 1352
Ukupno 21 735 23 805 24 768 2308
Sveukupno 32 1120 34 1190 34 1088 3398