Pismoslikar

Tijekom obrazovanja pismoslikar ovladava vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge za natpise i reklame i instalaciju gotovog rada, upoznaje osnovne, vezivne i pomoćne ličilačke materijale te izrađuje natpise u interijerima i eksterijerima. Važno je da nauči služiti se računalom i grafičkim programima na računalu te svim vrstama pismoslikarskih tehnika. Uz to, pismoslikar treba znati izraditi vanjski oblik i elektronički sklop neonske reklame, naučiti načine tapetiranja stijena, podova i stropova.

Nastavni plan

Naziv predmeta Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2
Politika i gospodarstvo 2
Etika / Vjeronauk 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Matematika 2 2 2
Računalstvo 2
Ukupno zajednički dio 12 12 12
STRUČNO TEORIJSKI – DIO
Ličilački materijali 2
Ustrojstvo ličilačkih radova 2
Ukrasne tehnike 2 2
Risanje s osnovama obojenja 2 2
Pismoslikarski radovi 2 2 2
Praktična nastava 16 16 16
Ukupno stručni dio 22 22 22
Sveukupno 34 34 34
Stručna praksa 182 182 35
Općeobrazovni i stručno teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavnih tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika). Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.