Select Page

Modni tehničar

Modni tehničar je novi strukovni kurikulum koji je razvijen u suradnji s poslodavcima. Kod njegove izrade se vodilo računa o zahtjevima tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja nakon školovanja. Modni tehničar gradi vlastitu modnu priču od kreativne ideje do realizacije kolekcija odjeće ili kolekcija za uređenje interijera. Tijekom školovanja usvaja znanja o tekstilnim materijalima, izradi krojeva i planiranju tijeka nastajanja novih proizvoda. Osim vještine izrade modnih proizvoda, kroz čitavo školovanje kod učenika se potiču i razvijaju vještine promocije i prodaje odjevnih i drugih modnih proizvoda. Program je kreativan i dinamičan, potiče sklonost kreiranju odjeće i omogućuje realiziranje vlastitih kreacija.

Tijekom školovanja je učenicima omogućena uža specijalizacija odabirom izbornih modula.

Posao modnog tehničara sastoji se od:

  • izrade kolekcije prema zahtjevima modnog tržišta
  • ilustriranja različitih vrsta modnih proizvoda
  • poznavanja tekstilnih materijala i znanja o njihovoj primjeni
  • konstrukcije i modeliranja modne proizvode
  • planiranja i praćenja proizvodnih procesa
  • poznavanja i primjene suvremenih računalnih alata i programa
  • vještine organizacije i vođenja modne tvrtke.

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole predmeti koji se posebno vrednuju kod upisa u srednje škole su:

  • kemija
  • likovna kultura
  • tehnička kultura.

Nakon završetka školovanja modni tehničar ima različite mogućnosti zaposlenja.
Mogućnost nastavka školovanja
Nakon završetka škole i položenih ispita državne mature, moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, fakultetima iz područja likovne umjetnosti, ali i svim drugim fakultetima i veleučilištima.
Također je moguće položiti majstorski ispit (diploma o majstorskom zvanju) koji omogućuje samostalno otvaranje i vođenje vlastite djelatnosti te vođenje djelatnosti za drugog.

Link na kurikulum

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_68_1594.html

 

 

 

Nastavni plan

OPĆE OBRAZOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OPĆEOBRAZOVNI Hrvatski jezik 4 4 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Geografija 2 1
TZK 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Ukupno sati 20 19 13 13
POSEBNI STRUKOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OBVEZNI STRUKOVNI MODULI Tehnologija proizvodnje Razvoj proizvoda 2
Tehnološki procesi 2
Organizacija proizvodnje 2
Konstrukcijsko oblikovanje Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda 3
Konstrukcija modnih proizvoda 2 2 2
Modeliranje i gradiranje Modeliranje modnih proizvoda 3 3
Računalno modeliranje i gradiranje 2 2
Izrada modnih proizvoda Materijali u tekstilu 2 2
Izrada modnih proizvoda 4 4 6 6
Modno poslovanje Modna tvrtka 2 2
Računalstvo 1 1
Ukupno sati 12 11 17 15
IZBORNI STRUKOVNI MODULI Nove tehnologije Bojadisanje i tisak 2
Suvremene tehnologije 2
Računalno oblikovanje modnih proizvoda 4
Moda Modni dizajn 2 2
Modni projekt 4
Kostimografija Modni stilovi 2 2
Kostimografski projekt 4
Tradicija Tradicijsko odjevanje i tektsilne rukotvorine 2 2
Tradicijski projekt 4
Poslovne komunikacije Poslovna komunikacija 2
Marketing 2
Marketinški projekt 4
Ukupno sati 2 2 4
Ukupno sati strukovnog modula 12 13 19 19
SVEUKUPNO SATI 32 32 32 32