Select Page

Krojač

Krojači izrađuju odjeću prema prethodno kreiranom modelu. Obavljaju konstrukcijsku pripremu, kroje prema šabloni, šivaju i dorađuju odjeću. Završni proizvodi krojača su odjevni predmeti, posteljina, trikotaža, stolnjaci i sl. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili u obrtničkim radionicama. Krojači zaposleni u industriji izrađuju odjeću za široko tržište. Oni su često specijalizirani za pojedinu radnu operaciju ili skupinu radnih operacija. Krojači u obrtničkim radionicama rade za uže tržište ili po narudžbi. Najčešće izrađuju odjeću po mjeri, a prema potrebi popravljaju i preinačuju sašivenu odjeću.

Obavljaju sve opisane faze rada na pojedinom proizvodu, uključujući uzimanje mjere i jednu ili više proba prije dovršetka predmeta. U obrtničkoj krojačkoj radionici je puno ručnoga rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.
Posao krojača sastoji se od sljedećih radnih operacija:

  • izrade kroja prema zadanim mjerama i modelu
  • polaganja materijala na stol za krojenje
  • strojnog ili ručnog rezanja materijala po šabloni
  • sortiranja i pripremanja skrojenih dijelova
  • sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za obamitanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradbu rupica
  • našivanja dugmadi
  • strojnog ili ručnog glačanja.

U svom radu krojač upotrebljava razne materijale i pribor, npr. tkanine različita sastava, kožu, krzno, konac, dugmad, zatvarače i ukrase. Ovisno o fazi rada, služi se različitim alatima i strojevima: iglama, škarama, krojačkim metrom, glačalom, trokutom, ravnalom, lutkom za probu, ravnošivajućim strojem, računalno upravljanim šivaćim strojem, strojem za obamitanje, za izradu rupica i za porubljivanje, električnim nožem za krojenje, strojem za glačanje i strojem za krojenje.

Radni uvjeti
Krojač radi u zatvorenim prostorijama uz prirodnu ili umjetnu rasvjetu. Pojedine faze rada obavlja isključivo stojeći (krojenje), dok je strojno šivanje isključivo u sjedećem položaju. Zbog prisilnog položaja u kojem krojač radi, njegov je posao fizički naporan. Krojač radi uz buku strojeva i tekstilnu prašinu. Prisutna je opasnost od ranjavanja oštrim alatom, strojem za rezanje te od opeklina prilikom ručnog glačanja. Stoga se treba strogo pridržavati propisanih mjera zaštite na radu. U industriji je rad organiziran serijski i u smjenama, a kod obrtnika često nema strogo određenog radnog vremena.

Poželjne osobine
Krojač treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulo-motornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Treba dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Obzirom na uvjete rada, poželjno je dobro zdravlje, osobito lokomotornog sustava. Krojači u obrtničkim radionicama trebali bi biti kreativni u stvaranju novih modela odjeće te strpljivi u kontaktu s korisnicima usluga.

Osposobljavanje i zapošljavanje
Za obavljanje poslova krojača potrebno je nakon završene osnovne škole završiti trogodišnju industrijsku ili obrtničku školu tekstilnog smjera. Školovanje uključuje usvajanje teoretskih znanja i praktičnih vještina. Školovanje se može nastaviti u istoj školi do razine tekstilnog tehničara. Nakon završenog školovanja krojači se zapošljavaju u odjevnoj i tekstilnoj industriji i kod obrtnika. Perspektiva zapošljavanja u industriji nešto je slabija nego kod obrtnika.

Krojač (docx) – kliknite ovdje za preuzimanje dokumenta

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo 2 70 70
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Osnove računalstva s vježbama 2 70 70
Tekstilni materijali 1 35 2 70 105
Tehnologija izrada odjeće 3 96 96
Konstrukcija odjeće 3 105 3 96 201
Estetika odjevanja 2 70 70
Ukupno 16 560 15 525 14 448 1533
IZBORNA NASTAVA
Izborni predmeti: TZK, Matematika u struci, Stručni predmeti
Ukupno 1 35 2 70 2 64 169
PRAKTIČNA NASTAVA
Praktična nastava u školi 360 270 160 790
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600
Sveukupno 17 1495 17 1495 16 1312 4302