Select Page

Kozmetičar

Kozmetičari pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Oni njeguju kožu i ispravljaju nepravilnosti i nesavršenosti lica i tijela. Rade u kozmetičkim salonima, te se služe različitim aparatima (npr. ultrazvuk za tretmane lica i tijela, uklanjanje celulita, mikrodermoabrazija i solarijem). Njihovi poslovi obuhvaćaju njegu kože lica i tijela, oblikovanje tijela, šminkanje i masažu. Za kozmetičare je vrlo važno dobro poznavanje osnova estetike, dermatologije i anatomije. Kako je riječ o uslužnoj djelatnosti, kozmetičarima ljubaznost i uslužnost, komunikativnost i opća naobrazba moraju biti na prvome mjestu.

Usluge kozmetičara pomažu čovjeku u prilagodbi društvu, dosezanju osjećaja sigurnosti i opuštenosti – dakle stvaranju osjećaja sreće i zadovoljstva. Zato, mladi ljudi koji se opredjeljuju za ovo zvanje, nisu odgovorni samo za vlastiti kvalitetan rad, već i za psihofizičko zdravlje svojih mušterija.

Ovaj posao podrazumijeva stalno učenje i napredovanje u struci, jer bavljenje kozmetikom znači praćenje razvoja širokog kruga djelatnosti – medicine, biokemije, kozmetologije, farmakologije, biologije i ostalih znanosti.

 

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo 2 70 70
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Osnove kozmetike 1 35 2 70 2 64 134
Kozmetologija 1 35 1 35 2 64 134
Primijenjena kemija 1 35 35
Psihologija komunikacije 1 35 1 32 67
Anatomija i fiziologija 1 35 35
Dermatologija 1 35 35
Dijetetika 1 32 32
Ukupno 14 490 15 525 15 480 1495
IZBORNA NASTAVA
Izborni predmeti:
TZK
Matematika u struci
Strukovni predmeti
Ukupno 1 35 2 70 2 64 169
PRAKTIČNA NASTAVA
Praktična nastava u školi 360 270 160 790
Tehnološke vježbe 1 35 2 70 2 64 169
Računalstvo s vježbama 2 70 70
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 1810
Ukupno 3 1005 2 970 2 864 2839
Sveukupno 18 1530 19 1565 19 1408 4503

Općeobrazovni i stručno teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika). Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana. Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35 do 70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.