Frizer

Frizeri pružaju usluge šišanja, njege, estetskog oblikovanja i regeneracije kose te je privremeno ili trajno preoblikuju. Oni savjetuju kako pravilno njegovati kosu, daju usluge manikiranja noktiju i njege ruku. Poželjno je da budu komunikativni, uredni i spretni, da imaju smisao za lijepo, a nikako ne bi smjeli biti osjetljivi na kemikalije.

Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za samostalno estetsko oblikovanje kose, njezinu njegu, bojanje i nijansiranje. Upoznavaju se s tehnikama rada i materijalima koji se koriste u današnjem frizerstvu.
Nakon završenog školovanja učenici imaju mogućnost nastavka obrazovanja na veleučilištima ili napredovanja u zvanje majstora.

Rad s kosom čista je umjetnost, jer ne postoje dvije identične kose. Zato frizer mora sva radna pomagala prilagoditi prirodi naše kose i ugoditi joj.

U našoj školi se svake godine održava natjecanje. Pobjednici odlaze na međužupanijsko i državno natjecanje frizera.

Nastavni plan

Naziv predmeta Broj sati Ukupan broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
OPĆEPOBRAZOVNI DIO
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo 2 70 70
Tehnologija frizerstva 1 35 2 70 2 64 169
Poznavanje materijala 1 35 1 35 2 64 134
Dermatologija 1 32 32
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Računalstvo 2 70 70
Zdravstveni odgoj 1 35 1 1 35
Psihologija komunikacije 1 35 1 35 70
Estetika i umjetnost 1 32 32
Ukupno 16 560 15 525 14 448 1533
IZBORNA NASTAVA
Nauka u čovjeku 1 35 35
Ekologija 1 35 35
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Matematika u struci 1 35 1 32 67
Manikiranje 1 35 1 1 35
Ljekovito bilje 1 35 35
Vlasuljarstvo 1 32 32
Dekorativna kozmetika 1 32 32
Tradicijske frizure 1 32 32
Ukupno 1 35 2 70 3 96 201
PRAKTIČNA NASTAVA
Tehnološke vježbe 1 35 2 70 2 64 169
Praktična nastava u školi (maksimalno) 325 200 96 621
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 1810
Ukupno 1 900 2 900 2 800 2700
Sveukupno 18 1495 19 1495 19 1344 4334

Općeobrazovni i stručno teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika). Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.

Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana. Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35 do 70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.