Agrotehničari

Tijekom četiri godine agrotehničari se obrazuju za proizvodnju poljoprivrednih kultura na oranicama, voćnjacima i vinogradima, za vinarsku i stočarsku proizvodnju te rukovanje različitim poljoprivrednim strojevima. Nakon završetka obrazovanja osposobljeni su za rad u poljoprivrednim ljekarnama kao fitofarmaceuti, u proizvodnim poduzećima ili pak na vlastitom posjedu.

Polaganjem završnog ispita ili ispita državne mature učenici se mogu nadalje usavršavati i napredovati ili nastaviti obrazovanje na visokoškolskim ustanovama, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Agronomskom fakultetu u Osijeku ili Visokom učilištu u Križevcima.

Agrotehničari nakon obrazovanja mogu raditi različite poslove vezane za poljoprivredu. Mogu se zaposliti:

 • u javnim ustanovama
 • kao tehnički suradnici ili kontrolori
 • kao matičari u stočarstvu
 • kao laboranti za kontrolu stočne hrane i animalnih proizvoda
 • u sustavu vlastitog OPG-a, poduzeća, obrta i zadruga koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom prerađevina hrane te dodataka hrani poljoprivrednog podrijetla
 • u veletrgovinama, trgovinama i specijaliziranim prodavaonicama za poljoprivredne proizvode i hranu
 • u poljoprivrednim ljekarnama
 • u kemijskoj industriji gnojiva i zaštitnih sredstava
 • na stočarskim farmama (govedarskim, svinjogojskim, peradarskim, ovčarskim, kozarskim), ribnjacima, mrjestilištima i ergelama
 • na velikim ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim gospodarstvima kao tehničari u proizvodnji, traktoristi, kombajneri, radnici u sušari, hladnjači, internim laboratorijima, skladištima i silosima
 • na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • na doradi proizvoda poljoprivrednog podrijetla, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i proizvoda animalnog podrijetla
 • u pčelinjacima, vinskim podrumima, vrtlarijama, vrtnim centrima, vinotekama, plastenicima.

Agrotehničar (pdf dokument) – kliknite ovdje za pregled dokumenta

Nastavni plan

OPĆE OBRAZOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OPĆEOBRAZOVNI Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1
Geografija 2 1
TZK 2 2 2 2
Matematika 2 2 2 2
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Bilogija 2
Računalstvo 2 2
Ukupno sati 18 21 12 12
POSEBNI STRUKOVNI DIO
Modul Nastavni predmeti Broj sati tjedno i godina obrazovanja
1. 2. 3. 4.
OBVEZNI STRUKOVNI MODULI Temelji poljoprivredne proizvodnje Agrobotanika 2
Tloznanstvo 3
Proizvodnja bilja 3
Fitomedicina Opća zaštita bilja 2
Specijalna zaštita bilja 3
Osnove tehnologija u biljnoj proizvodnji Ratarstvo 2 2
Povrćarstvo 2
Voćarstvo 3
Vinogradarstvo 2
Specijalne tehnologije u biljnoj proizvodnji Specijalno ratarstvo 2
Specijalno voćarstvo 3
Vinarstvo 2
Osnove animalne proizvodnje Opće stočarstvo 2
Anatomija i fiziologija  životinja 2
Animalna proizvodnja Hranidba životinja 2
Zoohigijena i zdravlje životinja 1
Specijalno stočarstvo Govedarstvo 2
Svinjogojstvo i peradarstvo 2
Post-proizvodna manipulacija Skladištenje, dorada i prerada poljoprivrednih proizvoda  1
Poljo-privredna tehnika Motori i traktori 2
Poljoprivredna tehnika u biljnoj proizvodnji 3
Poljoprivredna tehnika u animalnoj proizvodnji 2
Agro-poduzetništvo Organizacija biljne proizvodnje 1
Marketing u poljoprivrednoj proizvodnji 2
Načela ekološke proizvodnje Ekološka poljiprivreda i održivi razvoj 2
Ukupno sati 14 9 16 16
IZBORNI STRUKOVNI MODULI Poduzetništvo Samostalno vođenje gospodarstva 2
Vježbenička tvrtka 2
Uzgoj u zaštićenom prostoru Zaštićeni prostori i tehnologije cvijeća, povrća i gljiva 2 2 2
Uzgoj ljekovitog i začinskog bilja 2
Stočarstvo Ribarstvo 2
Konjogojstvo 2
Ovčarstvo i kozarstvo 1
Pčelarstvo 1
Proizvodnja i prerada mlijeka Mlijeko i mikrobiologija sirovog mlijeka 2
Mliječni proizvodi – konzumno mlijeko i fermentirani proizvodi 2
Mliječni proizvodi – sir, maslac i dehidrirani proizvodi 2
Specijalne tehnologije u ratarstvu Tehnologija proizvodnje krmnog bilja 2
Tehnologija industrijskog bilja 2
Primjerna suvremene tehnike u poljoprivrednoj proizvodnji Upravljanje traktorom 2 2 2
Uzgoj mediteranskih kultura Tehnologije mediteranskih kultura 2 2 2
Ampelografija i vinarstvo Ampelografija i tehnologija proizvodnje vina 2 2 2
Zaštita i uređenje tla Melioracije 2 2 2
Zaštita bilja Fitofarmacija 2 2 2
Gotovi proizvodi biljnog podrijetla Gotovi proizvodi u poljoprivredi biljnog podrijetla 2 2 2
Ukupno sati 2 4 4
Ukupno sati strukovnog modula 14 11 20 20
SVEUKUPNO SATI 32 32 32 32