Select Page

Plan i program

Poljoprivreda, prehrana i veterina

U sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine postoje zanimanja:

Promet

Sektor prometa i logistike dijeli se na dva zanimanja:

Moda, tekstil i koža

Sektor tekstila i kože čine:

Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

U osobnim, uslugama zaštite i ostalim uslugama zanimanja su: