Rezultati ponovljenog natječaja za pratitelja

Na ponovljeni natječaj za pratitelja učenika zanimanja krojač i modni tehničar, na stručnoj praksi u Sloveniji, javilo se dvoje kandidata koji su ostvarili sljedeći broj bodova:

N.S. – 14 bodova
Z.V. – 2 boda
Prema kriterijima koji su navedeni u natječaju odabrana je N.S.