Select Page

Poziv na prijavu za sudjelovanje strukovnih nastavnika na mobilnosti u svrhu učenja za pojedince, u
sklopu projekta Take every chance 2021./2022. i Take every chance 2, 2022./2023.

1. Osposobljavanje ( tečaj – razvoj digitalnih vještina u strukovnom obrazovanju ):
Na natječaj su pristigle tri prijave nastavnika, jedna za projekt Take every chance 2021./2022.
i dvije za projekt Take every chance 2 2022./2023
Sve molbe su pristigle na vrijeme i zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Odabrani kandidati:
Lj.Š.
A.M.B.
R.V.

2. Aktivnosti poučavanja u partnerskoj instituciji
Nije pristigla niti jedna prijava i natječaj će se ponoviti

U Čakovcu, 18.1.2023.

Ravnateljica:
Vesna Stunković, dipl.ing.agr.